Podsumowanie działalności w 2016 roku.

 

3 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie za rok 2016. W roku 2017 jednostka OSP Rynarzewo obchodzi jubileusz 180-lecia swojego istnienia i tym samym na zaproszenie Zarządu do rynarzewskiej jednostki przybyli licznie zaproszenie goście w osobach: prezesa OW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druha Zdzisława Dąbrowskiego, kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st. bryg. Janusza Halaka, komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Romana Kłosa, nadbrygadiera w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, kapelana strażaków diecezji bydgoskiej druha ks. Romana Michalskiego, wiceprezesów OMG ZOSP RP w Szubinie druhów Ryszarda Brzykcy i Marka Paliwody, burmistrza Szubina Artura Michalaka, naczelnika WSO UM w Szubinie Katarzyny Błoch-Kitkowskiej, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie ks. Rafała Kwiatkowskiego, radnych Rady Miejskiej w Szubinie Ewy Myśliwiec, Pawła Wuki i Macieja Rejmenta, sołtys Rynarzewa Iwony Kornackiej, przewodniczącej KGW w Rynarzewie Haliny Stępak, kierownik świetlicy w Rynarzewie Krystyny Zębała.

Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn Związku OSP RP i minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego w kwietniu 2016 roku druha Przemysława Wyrzykowskiego. Przewodniczacym zebrania został wybrany naczelnik druh Leszek Gutkowski a protokolantem druh Dawid Walczak. W komisji uchwał i wniosków pracowały druhny Sylwia Saskowska i Joanna Burda oraz druh Rafała Ruciński. Następnie odbyło się wręczenie odznak za wysługę lat w szeregach OSP, którą otrzymali: Andrzej Zgórski – 60 lat, Marek Ordyszewski – 20 lat, Joanna Burda – 15 lat, Paweł Kalaczyński – 10 lat oraz Elżbieta Dobosiewicz, Ewa Poczekaj i Gabriela Grobelska po 5 lat służby.

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2016 przedstawił sekretarz druh Piotr S. Adamczewski. W roku sprawozdawczym jednostka liczyła 70 członków czynnych w tym 13 kobiet skupionych w Kobiecej Drużynie Pożarniczej, 3 członków honorowych i 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostka uczestniczyła w 86 akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj.: gaszeniu 28 pożarów, usuwaniu 55 miejscowych zagrożeń, 3 alarmach fałszywych w tzw. Dobrej wierze oraz 2 razy zabezpieczała rejon swojego działania. Najczęściej w akcjach ratowniczo-gaśniczych brali udział: druha Dawid Hejmej – 73, Bartłomiej Gutkowski – 49, Radosław Maciejewski – 42, Leszek Gutkowski – 37, Kalaczyński Paweł – 36, Joanna Burda – 35, Dawid Walczak – 30, Damian Maciejewski – 26. Pierwsi dwaj druhowie tj.: Hejmej i Gutkowski zostali wyróżnienia listem gratulacyjnym, które wręczył im osobiście komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Roman Kłos. Sprawozdanie finansowe i plany na rok 2017 przedstawił druh Piotr S. Adamczewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium zaprezentował druh Dawid Walczak. Po dyskusji nad sprawozdaniami członkowie jednostki jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla Zarządu za rok sprawozdawczy 2016.  Na stan jednostki wprowadzono nowy sprzęt w postaci silnika zaburtowego marki „Honda”, ubrań od usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, zestawu kominiarskiego do pożaru sadz w kominach, oraz drobnego sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

W ostatniej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście; komendanci wojewódzki i powiatowy PSP, burmistrz Szubina, ks. kapelan Roman Michalski oraz prezes OW ZOSP RP, który na rozpoczynający się rok jubileusz 180-lecia ofiarował rynarzewskim strażakom figurę św. Floriana – patrona strażaków. Na zakończenie komisja uchwał i wniosków przestawiła protokół ze swoich obrad i wyprowadzono sztandar jednostki.

Materiał: OSP Rynarzewo

 


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.