XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

 

W sobotę 23 kwietnia 2016 roku w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szubinie. W Zjeździe uczestniczyli m.in.: prezes OW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druh Zdzisław Dąbrowski, prezes OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki, sekretarz OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik, nadbryg. w st. sp. Tadeusz Milewski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Franciszek Sobiechowski, dowódca JRG PSP w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej druh ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina Artur Michalak, prezes Banku Spółdzielczego w Szubinie Zbigniew Lorenc, przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin Piotr Siuda, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM w Szubinie Katarzyna Błoch-Kitkowska, dyrektor Muzeum Kamila Czechowska. Po odegraniu hymnu Związku OSP RP otwarcia Zjazdu i powitania gości dokonał ustępujący prezes Oddziału druh Piotr S. Adamczewski. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu, którym został druh Ryszard Brzykcy oraz sekretarza, którym został druh Dawid Walczak. Powołano komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Przed przystąpieniem do zasadniczej części obrad wyróżniono brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa dwie organizacje współpracujące z Oddziałem: Nadleśnictwo Szubin i Bank Spółdzielczy w Szubinie. Prezes Oddziału wręczył okolicznościowe adresy dla członków ustępującego Zarządu w kadencji 2011-2016. 

Podczas obrad sprawozdania z działalności złożyli: prezes Piotr S. Adamczewski, komendant gminny Leszek Gutkowski, skarbnik Elżbieta Katafiasz oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna panek, która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania za okres mijającej kadencji i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W kolejnej części obrad wybrano nowe władze Oddziału:

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie:
Prezes – Piotr S. Adamczewski ( OSP Rynarzewo )
Wiceprezes – Ryszard Brzykcy
Wiceprezes – Marek Paliwoda
Sekretarz – Dawid Standzon
Skarbnik – Elżbieta Katafiasz
Komendant Gminny – Leszek Gutkowski ( OSP Rynarzewo )
Członkowie: ks. Roman Michalski, Stanisław Miziuła, Roman Gawron, Paweł Rosiński, Zbigniew Janicki, Henryk Chareński, Marcin Moraczewski.

Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie:
Przewodnicząca – Hanna Panek
Sekretarz – Mirosław Walczak ( OSP Rynarzewo )
Członek – Kazimierz Pawlak

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią:
Zdzisław Dąbrowski ( OSP Rynarzewo ), Andrzej Prybiński, Dawid Walczak ( OSP Rynarzewo ), Tadeusz Milewski ( OSP Rynarzewo ), ks. Roman Michalski ( OSP Rynarzewo ).
Delegaci podczas obrad przyjęli wnioski i uchwały oraz zatwierdzili plan działalności na nowa kadencję w latach 2016-2021. Na zakończenie Zjazdu delegaci uchwalili i przekazali do realizacji Uchwałę Programową XI Zjazdu. Podczas obrad głos zabrali: nadbryg. w st. sp. Tadeusz Milewski, st. bryg. Franciszek Sobiechowski, kapelan strażaków ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina, prezes Stefan Kubicki, prezes Zbigniew Lorenc, przedstawiciel Nadleśnictwa Piotr Siuda, druhna Danuta Pilarska.

 

 

 

 


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.