Podsumowanie kadencji 2011-2015 i plany na kolejne lata w OSP Rynarzewo

 

22 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie. W zebraniu udział brali m.in.: członek ZG ZOSP RP, prezes OW ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Milewski ( członek jednostki OSP Rynarzewo ), dowódca JRG PSP w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina Artur Michalak, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Szubinie Katarzyna Błoch-Kitkowskia, radni Rady Miejskiej w Szubinie Ewa Myśliwiec i Paweł Wuka, sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka, przewodnicząca KGW w Rynarzewie Halina Stępak.

Zebranie otworzył i powitania gości dokonał sekretarz OSP Rynarzewo Piotr Adamczewski. Druh Kacper Dróbka z rąk prezesa OW ZOSP RP Zdzisława Dąbrowskiego otrzymał brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.   Następnie zebrani druhowie zostali zapoznani ze sprawozdaniami z działalności jednostki w roku 2015 oraz z działalności w okresie upływającej kadencji Zarządu w latach 2011-2015. W roku 2015 jednostka OSP Rynarzewo uczestniczyła w 92 akcjach ratowniczo-gaśniczych ( 40 pożarów, 48 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe ). Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej i dyskusji stary Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2015 i przystąpiono do wyborów nowych władz jednostki na lata 2016-2020. Do nowego Zarządu OSP Rynarzewo weszli druhowie:

Jan Kinka - prezes
ks. Roman Michalski - wiceprezes
Leszek Gutkowski - naczelnik
Bartłomiej Gutkowski - zastępca naczelnika
Piotr Adamczewski - sekretarz - kronikarz
Tadeusz Łapka - skarbnik
Mirosław Walczak - gospodarz
Joanna Burda - członek zarządu
Rafał Ruciński - członek zarządu
Dawid Walczak - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OSP Rynarzewo:
Józef Zgórski - przewodniczący
Marek Adamczewski - wiceprzewodniczący
Władysław Baranek – sekretarz

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego w Szubinie zostali druhowie: Joanna Burda, Zdzisław Dąbrowski, ks. Roman Michalski, Tadeusz Milewski, Rafał Ruciński, Dawid Walczak i Mirosław Walczak. Na przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie zebrani wybrali druhów: Piotra Adamczewskiego i Leszka Gutkowskiego.

Dowódca JRG mł. bryg. M. Mantych w imieniu komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Romana Kłosa wręczył dyplomy z podziękowaniem druhom Leszkowie Gutkowskiemu, Przemysławowi Wyrzykowskiemu i Bartłomiejowi Gutkowskiemu za udział w największej ilości wyjazdów do akcji w roku 2015.

W roku 2017 jednostka OSP Rynarzewo będzie obchodziła jubileusz 180-lecia swojego istnienia.

 

Tekst: Piotr S. Adamczewski

Zdjęcia: Tadeusz Drobiński

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2021 Wszelkie prawa zastrzezone.