Złoty Medal dla strażaków z Rynarzewa.

 

18 lutego 2014 roku podczas uroczystości 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Rynarzewie miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa. Medal rynarzewskim strażami przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na wniosek Szubińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego. Medal do sztandaru jednostki OSP Rynarzewo przypiął sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski z Bydgoszczy. Dyplom z aktem nadania odebrał w imieniu druhów naczelnik jednostki OSP Rynarzewo druh Leszek Gutkowski. W poczcie sztandarowym jednostkę reprezentowali druhowie: Marek Adamczewski – wiceprezes Zarządu OSP Rynarzewo, Rafał Ruciński – członek Zarządu OSP Rynarzewo, Dawid Walczak – sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP Rynarzewo.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarzewie powstała w roku 1837 i należy do najstarszych istniejących organizacji społecznych na terenie naszej gminy. Od samego początku swojej działalności jej członkowie dbali o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia, a sami jej członkowie walczyli z pruskim zaborcom, byli czynnymi uczestnikami powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz II wojny światowej, podczas której niemiecki okupant rozstrzelał kilku z członków OSP Rynarzewo. W okresie dwudziestolecia międzywojennego jednostka była zaangażowana w organizację rocznicowych uroczystości patriotycznych m. in. poprzez wykonywanie wieczornych iluminacji całego Rynarzewa z okazji kolejnych rocznic powstania wielkopolskiego i Świąt Niepodległości. W 1926 roku strażacy byli uczestnikami odsłonięcia pomnika powstańców wielkopolskich. W latach 60-tych XX w. po zakończeniu II wojny światowej z inicjatywy działacza społecznego, ówczesnego prezesa OSP Rynarzewo Stanisława Zdebskiego, wybudowano na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie nowy pomnik-mogiłę nad grobami powstańców wielkopolskich i ofiar II wojny światowej. W 1969 roku z okazji 50-tej rocznicy bitwy o niemiecki pociąg pancerny pod Rynarzewem miejscowi strażacy włączyli się czynnie w odsłonięcie pomnika w Zamościu, który poświęcono tym wydarzeniom.

Obecnie Zarząd i członkowie OSP Rynarzewo corocznie z okazji Dnia Strażaka organizują capstrzyk przy pomniku na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie, czynnie włączają się w organizację rocznicowych uroczystości, podczas których wystawiają pod pomnikami honorowe posterunki, składają kwiaty i zapalają znicze. Uczestniczą w zabezpieczaniu biegu z pochodniami organizowanym przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie pt: „Śladami miejsc Pamięci Narodowej”. W wydanej w 2007 roku monografii jednostki „W służbie bliźnim. Dzieje Straży Pożarnej w Rynarzewie w latach 1837-2007”, sporo miejsca poświęcili jej autorzy na ukazanie tragicznej historii rynarzewskich ochotników jesienią 1939 roku oraz opisano udział druhów w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Natomiast kronikarze jednostki od lat przedwojennych zapisują na kartach kroniki OSP Rynarzewo dzieje związane z udziałem jej członków w walkach o granice Polski oraz historię Miejsc Pamięci Narodowej na ternie naszej gminy.

 

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.