Strażackie podsumowanie 2012 roku w OSP Rynarzewo.

W sobotę 2 marca 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie, na którym podsumowano działalność w 2012 roku. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druha śp. Edwarda Kubackiego – pierwszego chorążego sztandaru OSP Rynarzewo oraz druhnyśp. Czesławy Hałas – długoletniej sołtys sołectwa Rynarzewo oraz byłej przewodniczącej komisji rewizyjnej OSP Rynarzewo. Następnie druh Dawid Hejmej złożył ślubowanie strażackie na sztandar jednostki. Zebranie otworzył druh Piotr S. Adamczewski, który w imieniu Zarządu powitał zaproszonych gości: druha Zdzisława Dąbrowskiego – prezesa ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, bryg. Romana Kłosa – komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, bryg. Franciszka Sobiechowskiego – zastępcę komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, mł. bryg. Mariusza Mantycha – dowódcę JRG PSP w Szubinie, ks. Romana Michalskiego – kapelana strażaków diecezji bydgoskiej, Artura Michalaka - przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego, Edmunda Karnowskiego – naczelnika Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Janusza Zygowskiego – specjalistę ppoż. i bhp w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Zbigniewa Lorenca – prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie, Teresę Stachowiak – sołtysa Zamościa i radną gminy Szubin, Ewę Myśliwiec – sołtysa Szkocji, Pawła Wukę – sołtysa Rynarzewa, Krystynę Zębała – kierownika świetlicy wiejskiej, Halinę Stępak – przewodnicząca KGW w Rynarzewie. Podczas zebrania złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Józef Zgórski, a odznaki za wysługę lat w szeregach OSP otrzymali druhowie: Bogdan Mokarski i Andrzej Zgórski – 55 lat, Tadeusz Łapka – 45 lat, Leszek Gutkowski – 40 lat, Marek Adamczewski – 25 lat, Rafał Skuza – 20 lat, Janusz Słomczewski – 15 lat, ks. Roman Michalski, Kacper Dróbka i Marcin Urbański 10 lat, Kamil Szweda – 5 lat.

Przewodniczącym zebrania został druh Leszek Gutkowski, a protokolantem druh Dawid Walczak. W komisji uchwał i wniosków pracowali: druhna Joanna Burda oraz druhowie Rafał Ruciński i Radosław Maciejewski. Sprawozdanie z działalności jednostki w 2012 roku przedstawił druh Piotr S. Adamczewski – sekretarz OSP Rynarzewo. Jednostka w Rynarzewie liczy 64 członków czynnych ( w tym 11 kobiet w Kobiecej Druzynie Pozarniczej ), 3 członków honorowych, 10 dziewcząt w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. W roku 2012 druhowie z OSP Rynarzewo uczestniczyli w 100 akcjach ratowniczo-gaśniczych ( 46 razy w gaszeniu pożarów, 53 razy w usuwaniu skutków miejscowych zdarzeń w tym wypadków drogowych, usuwaniu powalonych drzew, usuwaniu plam oleju na drodze, itp. ). Na wyposażeniu jednostki znalazł się nowy sprzęt: sanie lodowe, zbiornik wodny, aluminiowe drabiny nasadkowe, ubrania koszarowe, buty specjalne, których zakup był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w którym od 1995 roku funkcjonuje OSP Rynarzewo. Druh Dawid Walczak – sekretarz komisji rewizyjnej OSP Rynarzewo przedstawił sprawozdanie tej komisji, na podstawie którego członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP Rynarzewo za działalność jednostki 2012 roku. Członkowie jednostki uchwalili również plan działalności i plan finansowy na rok 2013. W dyskusji nad sprawozdaniami głównym tematem poruszanym podczas zebrania była rozbudowa remizy OSP Rynarzewo. Zarząd jednostki zwrócił się do władz samorządowych i władz Związku OSP RP z prośbą o pomoc w podjęciu działań w tym temacie.

Podczas zebrania wystąpili również zaproszeni goście, a wśród nich m. in. bryg Roman Kłos – komendant powiatowy PSP, który przedstawił obecnym na zebraniu statystykę sytuacji pożarowej i akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu nakielskiego w 2012 roku. Komendant Kłos wraz ze swoim zastępcą bryg. Franciszkiem Sobiechowski i mł. bryg. Mariuszem Mantychem – dowódcą JRG PSP w Szubinie wręczyli podziękowania dla druhów, którzy w roku 2012 najczęściej uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wśród wyróżnionych znaleźli się druhowie: Marek Adamczewski, Przemysław Wyrzykowski, Radosław Maciejewski, Bartłomiej Gutkowski, Marcin Mizera, Damian Maciejewski i Piotr S. Adamczewski. Wręczając podziękowania komendant Kłos podkreślił, że jednostka w Rynarzewie ze 100 akcjami ratowniczo-gaśniczymi jest na drugim miejscu w powiecie nakielskim pod względem ilości wyjazdów po jednostce OSP w Kcyni, która w 2012 roku uczestniczyła w 219 akcjach. Podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w codziennej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym posiłkiem, który tradycyjnie przygotowali sami druhowie z OSP Rynarzewo.


(wiecej zdjęć w galerii)

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2021 Wszelkie prawa zastrzezone.