Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

 W dniu 14 maja 2011 roku wNakle nad Notecią odbyły się  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości zostały poprzedzone przemarszem orkiestr dętych ulicami miasta do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Główna kolumna złożona z pocztów sztandarowych, delegacji i gości prowadzona przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przeszła z placu Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, a następnie ul. Strażacką, Dąbrowskiego, Mickiewicza do amfiteatru. Wszystkich przybyłych w imieniu władz samorządowych powiatu i gminy Nakło nad Notecią powitał Tadeusz Sobol- Starosta Nakielski, a w imieniu organizatorów st. brygTomasz Leszczyński – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Zbigniew Sosnowski – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, genbrygadier Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny PSP w Warszawie, dh. Zdzisław Dąbrowski- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z siedzibą w Toruniu, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, płk. dypl. Jan Rynkiewicz- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, ppłk. Kazimierz Strawa – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, podinsp. Maciej Załucki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Po wystąpieniu dh. Zdzisława Dąbrowskiego i st. bryg. Tomasza Leszczyńskiego  najbardziej zasłużeni strażacy województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne oraz awanse na wyższy stopień. Podczas uroczystości dokonano poświęcenia samochodów strażackich przez kapelana kujawsko-pomorskich strażaków mł. brygZenona Rutkowskiego i kapelana diecezjalnego dh. ks. Romana Michalskiego. Życzenia strażakom w swoich wystąpieniach przekazali Zbigniew Sosnowski, gen. brygadi

 

Dzień Strazaka 2011

(wiecej zdjęć w galerii)

 

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.