Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie.

 

 W sobotę 26 marca br. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szubinie. 29 delegatów, którzy reprezentowali 9 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Szubin, oraz licznie przybyli zaproszeni goście dokonali podsumowania i ocenili pięcioletnią kadencję Zarządu MG ZOSP RP w Szubinie. Sprawozdanie z mijającej kadencji złożył ustępujący prezes Jan Rosikiewicz, komendant gminny OSP Leszek Gutkowski oraz skarbnik Elżbieta Katafiasz. Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie w latach 2006-2010. Na terenie gminy Szubin działa 9 jednostek OSP, które skupiają w swoich szeregach 321 członków czynnych, 8 członków honorowych, 229 członków wspierających, 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą, 9 drużyn chłopięcych MDP (76 osób) oraz 4 drużyny dziewcząt MDP (37 osób). Trzy jednostki OSP (Szubin, Królikowo i Rynarzewo) wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W minionej kadencji jednostki uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych: Rynarzewo – 406 razy, Szubin – 307, Tur – 98, Królikowo – 75, Chomętowo – 65, Słupy – 43, Słonawy – 23, Ciężkowo – 14. W remizach OSP pojawił się nowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy (m.in. nowy samochód średni pożarniczy w Rynarzewie, lekki samochód pożarniczy w Ciężkowie i Wąsoszu, średni zestaw ratownictwa drogowego „LUKAS”, sprzęt ochrony osobistej strażaków). W dyskusji podczas Zjazdu podkreślano, że na jednostki OSP musi być co roku przeznaczana większa ilość środków finansowych, ponieważ stale rozwijająca się cywilizacja i idące na nią zagrożenia niosą potrzebę dysponowania przez straże nowoczesnym sprzętem do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostki straży borykają się również ze swoją bazą lokalową. Obecnie budowana jest nowa remiza OSP w Turze, co znacznie zmieni ten stan rzeczy. 

 

ZARZAD MG ZOSP RP

(wiecej zdjęć w galerii)

 Na zakończenie Zjazdu, który wyznaczył nowe zadania i swój program na kolejną pięcioletnią kadencję 2011-2015, z 12 przedstawicieli wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP powstał nowy Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie. Prezesem został Piotr S. Adamczewski, wiceprezesem Ryszard Brzykcy, sekretarzem Dawid Standzon, skarbnikiem Elżbieta Katafiasz, komendantem gminnym OSP został Leszek Gutkowski. Członkami Zarządu zostali: Stanisław Miziuła, Zbigniew Janicki, Danuta Pilarska, Henryk Wysocki, Marek Paliwoda, Henryk Chareński, Roman Gawron. Komisji Rewizyjnej ZOMG ZOSP RP w Szubinie przewodniczyć będzie Hanna Panek, która pracować będzie z druhami Kazimierzem Pawlakiem i Mirosławem Walczakiem. Do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano: Marka Paliwodę, Ryszarda Brzykcego, Piotra S. Adamczewskiego. Delegatami na jesiennym Zjeździe OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią będą: Zdzisław Dąbrowski, Leszek Gutkowski, Stanisław Miziuła, Dawid Standzon i Elżbieta Katafiasz.

 Wśród zaproszonych gości obecni na Zjeździe byli: członek ZG ZOSP, prezes ZOW ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, prezes ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki, sekretarz ZOP ZOSP RP druh Mieczysław Jamnik, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią bryg. Franciszek Sobiechowski, zastępca dowódcy JRG PSP w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz, burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński.

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.