W dniu 3 kwietnia 2018 roku na cmentarzu przy ul. Lotników w Bydgoszczy pochowaliśmy członka naszej jednostki Druha śp. Janusza Słomczewskiego ( 1950-2018 ). Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w kaplicy cmentarnej, która koncelebrowali ks. kan. bryg. Zenon Rutkowski, ks. Roman Michalski, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej, wiceprezes OSP Rynarzewo,  ks. Janusz Konysz, proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy i ks. Aleksander Modrak, wikariusz parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. Kazanie wygłosił ks. kan. Rutkowski. W pogrzebie zmarłemu towarzyszył poczty sztandarowe: Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy i OSP Rynarzewo, który reprezentowali druhowie: Marek Adamczewski, Dawid Walczak i Radosław Maciejewski. Delegację z wieńcem od jednostki stanowili druhowie: nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, prezes Jan Kinka i naczelnik Leszek Gutkowski. Druh Janusz Słomczewski był członkiem OSP Rynarzewo od 1998 roku. W roku 1999 przyczynił się do powstania przy jednostce pierwszego w powiecie nakielskim oddziału ratownictwa wodnego, którym kierował do 2010 roku. Wyszkolił kilku z naszych druhów na nurków strażackich z pełnymi uprawnieniami nurkowymi. Zabiegał o pozyskiwanie i zakupy nowego sprzętu dla nurków. Na co dzień żywo zaangażowany w prace na rzecz naszej jednostki. Zawodowo Druh Janusz był pracownikiem KM PSP w Bydgoszczy. Na znak żałoby przez cały tydzień na maszcie przed remizą naszej jednostki powiewała flaga Związku OSP z czarnym żałobnym kirem.


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzezone.