(fot. KW PSP Toruń)

20 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy pochowaliśmy naszego członka śp. st. bryg. w st. spocz. Stanisława Stasiaka, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Bydgoszczy a od 1999 roku kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. pogrzebową sprawowaną w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Głuchej w Bydgoszczy. Koncelebrowali ją kapelani strażaccy ks. kan. bryg. Zenona Rutkowski, ks. Roman Michalski, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej, wiceprezes OSP Rynarzewo,  ks. Mariusz Stasiak, kapelan strażaków woj. kujawsko-pomorskiego oraz ks. Janusz Konysz, proboszcz miejscowej parafii i kuzyn zmarłego ks. Marek Kowalczyk, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety w Orłowie koło Inowrocławia, który przewodniczył mszy pogrzebowej. Homilię podczas mszy pogrzebowej wygłosił ks. kan. Rutkowski, który w pięknej mowie nakreślił całe owocne życie, prace społeczną i działalność na rzecz pożarnictwa  śp. Druha Stanisława Stasiak. Kaznodzieja podkreślił w swojej homilii bezinteresowność jaką cechował całe życie i działalność zmarłego. Podkreślił, że to on był twórcą i wprowadzającym KSRG w byłym woj. bydgoskim. Na zakończenie mszy św. swoje przemówienie pożegnalne wygłosił kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Janusz Halak. Po zakończeniu nabożeństwa w kościele kondukt samochodów udał się na cmentarz parafialny przy ul. Chojnickiej na bydgoskim Czyżkówku, gdzie odbyły się uroczystości przy grobie zmarłego.  Kondukt pogrzebowy alejkami cmentarza prowadził ks. kan. Z. Rutkowski. Nad grobem zmarłego swoje sztandary pochylili strażacy PSP i OSP a mogiłę pokryto licznymi wieńcami i wiązankami kwiatów.  Śp. Druha Stanisław Stasiak ( 1946-2018 ) był od 2000 roku członkiem OSP Rynarzewo. Aktywnie uczestniczył w życiu naszej jednostki. W 2007 roku zaangażował się w przygotowania i przeprowadzenie jubileuszu 170-lecia istnienia naszej jednostki. Zawsze życzliwy i pomocny. Na znak żałoby przez cały tydzień na maszcie przed remizą naszej jednostki powiewała flaga Związku OSP z czarnym żałobnym kirem. W uroczystościach pogrzebowych w Bydgoszczy uczestniczył sztandar naszej jednostki reprezentowany przez druhów: Marka Adamczewskiego, Dawida Walczaka i Piotra Adamczewskiego. Delegację z wieńcem od jednostki reprezentowali: nadbryg. w  st. spocz. Tadeusz Milewski, prezes Jan Kinka i naczelnik Leszek Gutkowski.


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.