Strażacka modlitwa w parafii pw. św. Ojca Pio w Zamościu.

 

     W dniu 4 maja kiedy kościół katolicki wspomina św. Floriana wieczorem w kościele pw. św. Ojca Pio w Zamościu ks. Roman Michalski – proboszcz tej wspólnoty a zarazem kapelan strażaków diecezji bydgoskiej odprawił mszę świętą w intencji braci strażackiej z jednostki OSP Rynarzewo. We mszy świętej uczestniczyła delegacja druhów na czele z prezesem jednostki druhem Janem Kinką oraz naczelnikiem druhem Leszkiem Gutkowskim. Sztandar jednostki reprezentowali druhowie: Dawid Walczak, Radosław i Damian Maciejewscy. Modlono się o zdrowie strażaków i ich rodzin, o szczęśliwy powrót do domu z każdej akcji. W wygłoszonym kazaniu przez druha ks. Romana Michalskiego usłyszeliśmy … swoje dzieło ratowania ludzi i mienia, udzielając pomocy bliźnim, oddawajcie w ręce Boga.

 

Po mszy świętej druhowie udali się na cmentarz parafialny w Rynarzewie gdzie złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem-mogiłą, w której spoczywają powstańcy wielkopolscy 1918-1919 oraz ofiary II wojny światowej, a wśród nich przedwojenni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Tadeusza Drobińskiego z Rynarzewa.

 

 

 (wiecej zdjęć w galerii)

Podsumowanie działalności w 2013 roku.

25 rocznia br. w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie druhowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej podsumowali swoją działalność w roku 2013. Na zaproszenie Zarządu w zebraniu uczestniczyli m. in. prezes ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druh Zdzisław Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Artur Michalak, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Franciszek Sobiechowski, dowódca JRG PSP w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej druh ks.Roman Michalski, zastępca burmistrza Szubina Mariusz Piotrkowski, specjalista ppoż i bhp w Urzędzie Miejskim w Szubinie Janusz Zygowski, sołtys Szkocji Ewa Myśliwiec, sołtys Rynarzewa Paweł Wuka, przewodnicząca KGW Halina Stępak, kierownik świetlicy Krystyna Zębała. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP obecni na zebraniu uczcili minutą ciszy zmarłego 19 stycznia br. członka OSP Rynarzewo druha Michała Joachimowskiego. Odczytano rozkaz naczelnika OSP Rynarzewo o pełnionym w dniu zebrania dyżurze wyjazdowym. Następnie druhom, którzy w obecnym roku obchodzą swoje jubileusze działalności wręczono odznaki za wysługę lat w szeregach OSP. Odznaki otrzymali: druh Daniel Zdebski – 65 lat, druk Jan Kinka – 50 lat, druh Jarosław Rakowski – 40 lat, druhowie Piotr Łepek i Adam Żebracki – 30 lat, druh Paweł Wuka – 25 lat, druhowie Rafał Ruciński, Przemysław Wyrzykowski, Bartłomiej Gutkowski i Tomasz Mucha – 15 lat, druh Stanisław Skuza – 10 lat, druh Dawid Hejmej – 5 lat.

Przewodniczącym zebrania został druh Leszek Gutkowski, protokolantem druh Dawid Walczak, a komisję uchwał i wniosków tworzyli: druhna Joanna Burda, druhowie Rafał Skuza i Rafał Ruciński. Sprawozdanie z działalności jednostki OSP Rynarzewo w roku 2013 złożył druh Piotr S. Adamczewski, sekretarz Zarządu OSP Rynarzewo. Następnie na wniosek komisji rewizyjnej, której sprawozdanie przedstawił druh Dawid Walczak, Zarząd OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium za miniony okres swojej działalności.

W roku 2013 jednostka w Rynarzewie uczestniczyła w 57 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 20 pożarach, 35 miejscowych zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych w dobrej wierze. Najwięcej razy w akcjach uczestniczyli druh Przemysław Wyrzykowski – 40 razy i druhna Natalia Szarszewska – 36 razy. Oni to otrzymali z rąk zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. F. Sobiechowskiego, okolicznościowe adresy z podziękowaniami za udział w akcjach, które podpisał komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Roman Kłos. Na stan jednostki wpisano nowy sprzęt pozyskany m. in. ze środków w ramach funkcjonowania w KSRG oraz środków finansowych pozyskanych z sołectwa Szkocji i Rynarzewa. jednostka wzbogaciła się o: ubrania ochronne UPS – 7 sztuk, linki strażackie ( 30 m ) – 5 sztuk, kominiarki strażackie – 9 sztuk, radiostację nasobną CP 160 – 1 sztuka, tłumnica metalowa – 6 sztuk, rękawice strażackie – 6 par, węże tłoczne W-52 – 6 odcinków, ładowarki do stacji nasobnych, latarki LED – 2 sztuki, pas bojowy – 2 sztuki, lizak do kierowania ruchem drogowym.

W roku sprawozdawczym szkolenia i kursy ukończyli - kurs podstawowy dla strażaków ratowników: Kamil Szweda, Dawid Hejmej. Kurs dowódców OSP: Natalia skarszewska, Dawid Walczak. Kurs kierowców operatorów sprzętu ratowniczego OSP: Mizera Marcin, Maciejewski Radosław, Maciejewski Damian, Skarszewska Natalia.

 

 

Rozkaz numer 1/2014

Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie

z dnia 25 stycznia 2014 roku.

 

 

Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie wyznaczam dyżur wyjazdowy niżej wymienionych strażaków:

  1. Skuza Stanisław.

  2. Walczak Dawid.

  3. Gutkowski Bartłomiej.

  4. Żebracka Urszula.

  5. Maciejewski Radosław.

  6. Mizera Marcin.

Dyżur obowiązuje od godziny 18.00 w dniu 25 stycznia br. do godziny 12.00 dnia następnego.

 

Naczelnik OSP Rynarzewo

 

/-/ druh Leszek Gutkowski

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.