Jubileusz kapłaństwa kapelana strażaków.

Ks.Roman XXlecie

(wiecej zdjęć w galerii)

 29 maja 2011 roku w parafii pw. św. Ojca Pio w Zamościu pod Bydgoszczą swój jubileusz 20-lecia kapłaństwa obchodził ks. Roman Michalski kapelan strażaków diecezji bydgoskiej i OSP Rynarzewo. Uroczystą mszę świętą jubileuszową sprawował zacny jubilat w koncelebrze z kapelanem strażaków województwa kujawsko-pomorskiego ks. kanonikiem mł. bryg. Zenonem Rutkowskim z Inowrocławia. Po mszy świętej ks. Roman został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa przez prezesa ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druha Zdzisława Dąbrowskiego. Wśród zaproszonych gości byli: st. bryg. Tadeusz Milewski – komendant wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. Wojciech Gmurczyk – komendant miejski PSP w Bydgoszczy, druh Piotr Tomaszewski – dyrektor biura ZOW ZOSP RP w Toruniu, druh Stefan Kubicki – prezes ZOPZOSP RP w Nakle nad Notecią, druh Leszek Szmyt – prezes ZOM ZOSP RP w Bydgoszczy, druh Leszek Gutkowski – komendant gminny ZOSP RP w Szubinie oraz druh Piotr S. Adamczewski – prezes ZOMG ZOSP RP w Szubinie.

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

 W dniu 14 maja 2011 roku wNakle nad Notecią odbyły się  Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości zostały poprzedzone przemarszem orkiestr dętych ulicami miasta do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Główna kolumna złożona z pocztów sztandarowych, delegacji i gości prowadzona przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przeszła z placu Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, a następnie ul. Strażacką, Dąbrowskiego, Mickiewicza do amfiteatru. Wszystkich przybyłych w imieniu władz samorządowych powiatu i gminy Nakło nad Notecią powitał Tadeusz Sobol- Starosta Nakielski, a w imieniu organizatorów st. brygTomasz Leszczyński – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Zbigniew Sosnowski – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, genbrygadier Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny PSP w Warszawie, dh. Zdzisław Dąbrowski- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z siedzibą w Toruniu, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, płk. dypl. Jan Rynkiewicz- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, ppłk. Kazimierz Strawa – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, podinsp. Maciej Załucki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Po wystąpieniu dh. Zdzisława Dąbrowskiego i st. bryg. Tomasza Leszczyńskiego  najbardziej zasłużeni strażacy województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne oraz awanse na wyższy stopień. Podczas uroczystości dokonano poświęcenia samochodów strażackich przez kapelana kujawsko-pomorskich strażaków mł. brygZenona Rutkowskiego i kapelana diecezjalnego dh. ks. Romana Michalskiego. Życzenia strażakom w swoich wystąpieniach przekazali Zbigniew Sosnowski, gen. brygadi

 

Dzień Strazaka 2011

(wiecej zdjęć w galerii)

 

 

 

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie.

 

 W sobotę 26 marca br. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szubinie. 29 delegatów, którzy reprezentowali 9 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Szubin, oraz licznie przybyli zaproszeni goście dokonali podsumowania i ocenili pięcioletnią kadencję Zarządu MG ZOSP RP w Szubinie. Sprawozdanie z mijającej kadencji złożył ustępujący prezes Jan Rosikiewicz, komendant gminny OSP Leszek Gutkowski oraz skarbnik Elżbieta Katafiasz. Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie w latach 2006-2010. Na terenie gminy Szubin działa 9 jednostek OSP, które skupiają w swoich szeregach 321 członków czynnych, 8 członków honorowych, 229 członków wspierających, 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą, 9 drużyn chłopięcych MDP (76 osób) oraz 4 drużyny dziewcząt MDP (37 osób). Trzy jednostki OSP (Szubin, Królikowo i Rynarzewo) wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W minionej kadencji jednostki uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych: Rynarzewo – 406 razy, Szubin – 307, Tur – 98, Królikowo – 75, Chomętowo – 65, Słupy – 43, Słonawy – 23, Ciężkowo – 14. W remizach OSP pojawił się nowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy (m.in. nowy samochód średni pożarniczy w Rynarzewie, lekki samochód pożarniczy w Ciężkowie i Wąsoszu, średni zestaw ratownictwa drogowego „LUKAS”, sprzęt ochrony osobistej strażaków). W dyskusji podczas Zjazdu podkreślano, że na jednostki OSP musi być co roku przeznaczana większa ilość środków finansowych, ponieważ stale rozwijająca się cywilizacja i idące na nią zagrożenia niosą potrzebę dysponowania przez straże nowoczesnym sprzętem do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostki straży borykają się również ze swoją bazą lokalową. Obecnie budowana jest nowa remiza OSP w Turze, co znacznie zmieni ten stan rzeczy. 

 

ZARZAD MG ZOSP RP

(wiecej zdjęć w galerii)

 Na zakończenie Zjazdu, który wyznaczył nowe zadania i swój program na kolejną pięcioletnią kadencję 2011-2015, z 12 przedstawicieli wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP powstał nowy Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie. Prezesem został Piotr S. Adamczewski, wiceprezesem Ryszard Brzykcy, sekretarzem Dawid Standzon, skarbnikiem Elżbieta Katafiasz, komendantem gminnym OSP został Leszek Gutkowski. Członkami Zarządu zostali: Stanisław Miziuła, Zbigniew Janicki, Danuta Pilarska, Henryk Wysocki, Marek Paliwoda, Henryk Chareński, Roman Gawron. Komisji Rewizyjnej ZOMG ZOSP RP w Szubinie przewodniczyć będzie Hanna Panek, która pracować będzie z druhami Kazimierzem Pawlakiem i Mirosławem Walczakiem. Do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano: Marka Paliwodę, Ryszarda Brzykcego, Piotra S. Adamczewskiego. Delegatami na jesiennym Zjeździe OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią będą: Zdzisław Dąbrowski, Leszek Gutkowski, Stanisław Miziuła, Dawid Standzon i Elżbieta Katafiasz.

 Wśród zaproszonych gości obecni na Zjeździe byli: członek ZG ZOSP, prezes ZOW ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, prezes ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki, sekretarz ZOP ZOSP RP druh Mieczysław Jamnik, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią bryg. Franciszek Sobiechowski, zastępca dowódcy JRG PSP w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz, burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński.

 

PIOTR ADAMCZEWSKI PREZESEM

 Podczas dziesiątego zjazdu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wyboru zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin. Miło jest nam pochwalić się wiadomości, iż funkcję prezesa będzie pełnił nasz wieloletni


dh PIOTR ADAMCZEWSKI

komendantem gminnym został wybrany na kolejną kadencję 

dh LESZEK GUTKOWSKI

 

 Serdeczenie gratulujemy i życzymy sukcesów w niebezpiecznej, pełnej zagrożeń, ale też w swoisty sposób pięknej służbie. 
Czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców  zawodu strażaka.

 

 Druhowie OSP Rynarzewo

 

Patrolowanie Noteci i Kanału Noteckiego.

 

 Przez cały okres zimy 2010/2011 strażacy patrolowali okoliczne rzeki i kanały, które w styczniu 2011 roku wystąpiły ze swoich koryt zalewając łąki nadnoteckie w gminie Szubin na odcinku od Małych Rud poprzez Rynarzewo, Zamość aż w okolice Turu i Samoklęsk. W patrolach oprócz st. kpt. Mariusza Mantycha dowódcy JRG PSP w Szubinie uczestniczyli druhowie z OSP Rynarzewo: Marek i Piotr

Patrolowanie

(wiecej zdjęć w galerii)

WYBORY SOŁECKIE

 Dnia 03 marca 2011 w naszej miejscowości odbyły się wybory sołeckie, na które przybyło wielu mieszkańców Rynarzewa. Miło jest nam zakomunikować, iż funkcję Sołtysa będzie pełnił nasz wieloletni druh Pan Paweł Wuka. Do rady sołeckiej zostali wybrani Panowie Stanisław Skuza i Rafał Ruciński, którzy także są członkami naszej jednostki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz naszego sołectwa.

 

Paweł Wuka Sołtysem Rynarzewa

 

Druhowie OSP Rynarzewo

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzezone.