21 kwietnia 2018 roku w malowniczo położonym pod Kcynią Dziewierzewie spotkali się strażaccy kronikarze. Okazją do spotkania stał się III Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich Powiatu Nakielskiego, którego organizatorem był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Nakle nad Notecią i Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kcyni. Do świetlicy wiejskiej ze swoimi kronikami przybyli: druhna Kaja Łyszczarz – kronikarz OSP Dziewierzewo, druhna Marlena Staszałek – kronikarz OSP Ciężkowo, druhna Joanna Lemańska – kronikarz Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KP PSP w Nakle nad Notecią, druhna Katarzyna Zdralek – kronikarz OSP Szubin, druh Piotr S. Adamczewski – kronikarz OSP Rynarzewo i kronikarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie oraz druh Andrzej Bojko – prezes OSP Cukrownia Nakło nad Notecią, który reprezentował kronikarza jednostki druha Włodzimierza Kemnitza. Wszyscy uczestnicy przeglądu wysoko ocenili kroniki, które przedstawiono do przeglądu. Po głosowaniu, w którym uczestniczyli wszyscy obecni na przeglądzie strażacy i kronikarze, postanowiono wyróżnić w III Powiatowym Przeglądzie Kronik Strażackich: Kronikę OSP Ciężkowo, Kronikę OSP Cukrownia Nakło nad Notecią i Kronikę OSP Rynarzewo. Cały przegląd odbył się w bardzo rodzinnej atmosferze przy dobrej kawie i ciastku, a rozmowy i wymiana doświadczeń nie miały końca. Za miłą gościnę serdeczne podziękowania należą się gospodarzom druhowi Damianowi Łyszczarz i jego żonie Marii.   

Na zaproszenie organizatorów podczas przeglądu kroniki oglądali m. in. burmistrz Kcyni Marek Szaruga, wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Piotr S. Adamczewski, sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kcyni i naczelnik OSP Dziewierzewo druh Damian Łyszczarz, zastępca dowódcy JRG PSP nr 2 w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz, sołtys Dziewierzewa Dorota Czerwińska. 


 

(fot. KW PSP Toruń)

20 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy pochowaliśmy naszego członka śp. st. bryg. w st. spocz. Stanisława Stasiaka, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Bydgoszczy a od 1999 roku kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. pogrzebową sprawowaną w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Głuchej w Bydgoszczy. Koncelebrowali ją kapelani strażaccy ks. kan. bryg. Zenona Rutkowski, ks. Roman Michalski, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej, wiceprezes OSP Rynarzewo,  ks. Mariusz Stasiak, kapelan strażaków woj. kujawsko-pomorskiego oraz ks. Janusz Konysz, proboszcz miejscowej parafii i kuzyn zmarłego ks. Marek Kowalczyk, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety w Orłowie koło Inowrocławia, który przewodniczył mszy pogrzebowej. Homilię podczas mszy pogrzebowej wygłosił ks. kan. Rutkowski, który w pięknej mowie nakreślił całe owocne życie, prace społeczną i działalność na rzecz pożarnictwa  śp. Druha Stanisława Stasiak. Kaznodzieja podkreślił w swojej homilii bezinteresowność jaką cechował całe życie i działalność zmarłego. Podkreślił, że to on był twórcą i wprowadzającym KSRG w byłym woj. bydgoskim. Na zakończenie mszy św. swoje przemówienie pożegnalne wygłosił kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Janusz Halak. Po zakończeniu nabożeństwa w kościele kondukt samochodów udał się na cmentarz parafialny przy ul. Chojnickiej na bydgoskim Czyżkówku, gdzie odbyły się uroczystości przy grobie zmarłego.  Kondukt pogrzebowy alejkami cmentarza prowadził ks. kan. Z. Rutkowski. Nad grobem zmarłego swoje sztandary pochylili strażacy PSP i OSP a mogiłę pokryto licznymi wieńcami i wiązankami kwiatów.  Śp. Druha Stanisław Stasiak ( 1946-2018 ) był od 2000 roku członkiem OSP Rynarzewo. Aktywnie uczestniczył w życiu naszej jednostki. W 2007 roku zaangażował się w przygotowania i przeprowadzenie jubileuszu 170-lecia istnienia naszej jednostki. Zawsze życzliwy i pomocny. Na znak żałoby przez cały tydzień na maszcie przed remizą naszej jednostki powiewała flaga Związku OSP z czarnym żałobnym kirem. W uroczystościach pogrzebowych w Bydgoszczy uczestniczył sztandar naszej jednostki reprezentowany przez druhów: Marka Adamczewskiego, Dawida Walczaka i Piotra Adamczewskiego. Delegację z wieńcem od jednostki reprezentowali: nadbryg. w  st. spocz. Tadeusz Milewski, prezes Jan Kinka i naczelnik Leszek Gutkowski.


 

Ostatnie pożegnanie dh Daniela Zdebskiego.

W dniu 7.10.2017 r. na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe dh Daniela Zdebskiego - wieloletniego naczelnika OSP Rynarzewo.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Przedszkolaki u strażaków.

29 września do naszej remizy w odwiedziny przybyły oddziały przedszkolne, grupa „Żabek” z paniami Zofią Kucharską i Joanną Zielonką oraz grupa „Biedronek” z paniami Anną Krakowiak i Dagmara Lasik ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.  Dzieci zapoznały się z codzienną służbą strażaków, zwiedziły Izbę Tradycji, która powstała na jubileusz 180-lecia istnienia naszej jednostki w br. O historii straży i jak dawniej gaszono pożary małym gościom opowiadał druh Piotr Adamczewski. Zaprezentował on przedszkolakom stary zabytkowy sprzęt, którym strażacy posługiwali się w XIX i na początku XX wieku. Dużą atrakcją dla milusińskich gości był pokaz zabytkowej sikawki strażackiej, którą dawniej gaszono pożary. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne a następnie udały się na spotkanie przy strażackich samochodach gdzie obejrzały wyposażenie i demonstrację sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego. Zajęcia przy sprzęcie prowadziły druhny Elżbieta Dobosiewicz i Ewa Poczekaj oraz druh Dawid Walczak. Na koniec miłej wizyty przedszkolaki chętnie stanęły do pamiątkowej fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W dniu 6.10.2017 nasza jednostka wzbogaciła się o kolejny sprzęt potrzebny to ratowania życia.  W trakcie uroczystego przekazania, które miało miejsce w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w obecności władz ZOSP RP na czele z dh Waldemarem Pawlakiem przekazał jednostkom OSP z całej Polski sprzęt ratowniczy na kwotę 1,5 mln zł. Nasza jednostka, którą reprezentowali druhowie: Jan Kinka, Dawid Hejmej i Dawid Walczak wzbogaciła się o: deskę ortopedyczną, torbę medyczną R-1, szyny Kramera, fantoma oraz AED (defibrylator). 

Panu Owsiakowi i całej orkiestrze jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że tak hojnie nas obdarowali.

 

 

 

 

 

 


 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego seniora

 

 

śp. Druha DANIELA ZDEBSKIEGO

1935-2017

od 68 lat członka naszej jednostki, długoletniego naczelnika a potem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w Rynarzewie
Członka Honorowego OSP Rynarzewo

Żonie, Córkom oraz najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają: Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie

 

 


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzezone.