Wyróżnienie dla OSP Rynarzewo.

 

W sobotę 12 maja 2012 roku podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP gminy Szubin na stadionie miejskim w Szubinie komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią bryg. Roman Kłos wręczył wyróżnienie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie. W ten sposób komendant powiatowy wyróżnił nasza jednostkę za wysoki poziom przygotowania do wiosennej kontroli operacyjno-technicznej.

 

W imieniu jednostki podziękowanie z dyplomem odebrał naczelnik OSP Rynarzewo druh Leszek Gutkowski.

 


Kronika OSP Rynarzewo na I Powiatowym Przeglądzie

Kronik OSP Powiatu Nakielskiego.

21 kwietnia 2012 roku w murach Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie odbył się I Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Nakielskiego. Gospodarzami spotkania byli prezes ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki i prezes ZOMG ZOSP RP w Szubinie druh Piotr S. Adamczewski. Wśród zaproszonych gości w przeglądzie uczestniczyli: ks. Roman Michalskikapelan strażaków diecezji bydgoskiej, bryg. Franciszek Sobiechowski zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, druh Stanisław Kwaśnik prezes Wojewódzkiego Klubu Kronikarza przy ZOW ZOSP RP w Toruniu, druh Mieczysław Jamnik sekretarz ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią, pan Ignacy Pogodziński Burmistrz Szubina, pani Kamila Czechowska dyrektor szubińskiego muzeum. Na zaproszenie organizatorów w przeglądzie uczestniczyli kronikarze prowadzący  kroniki w OSP: Mrocza – Andrzej Brzóska, Wiele – Zdzisław Śledzik, Anieliny – Bożena Podemska, Paterek – Monika Lepper, Cukrownia w Nakle nad Notecią – Włodzimierz Kemnitz, Ślesin – Joanna Lemańska, Ciężkowo – Marlena Staszałek,Chomętowo – Fabian Ehrlich, Rynarzewo – Piotr S. Adamczewski, oraz kronikarz Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią – Dariusz Wojciechowski. Uczestnicy przeglądu zapoznali się z dorobkiem wszystkich kronikarzy, którzy udostępnili swoje kroniki do wglądu obecnym na spotkaniu. Wymieniono się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem kronik, poprawnością dokonywania w nich zapisów, umieszczania fotografii czy wycinków prasowych. Podczas prelekcji o ruchu kronikarskim druh Stanisław Kwaśnik przedstawił kronikarzom cenne wskazówki, które pozwolą na jeszcze lepsze prowadzenie strażackich „perełek”, jak nazwał kroniki Ochotniczych Straży Pożarnych druh Kwaśnik. W swoim wystąpieniu prezes WKK przedstawił stan ilościowy kronik na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dokonał oceny kronik z terenu powiatu nakielskiego. W ocenie druha Kwaśnika, powiat nakielski ma ogromny dorobek, o którym on sam do chwili obecnego przeglądu nie wiedział. Na uwagę według prezesa WKK zasługują kroniki m. in. z Ciężkowa z pierwszym zapisem w 1930 roku oraz kronika OSP Rynarzewo prowadzona od roku 1932. Druh Kwaśnik wskazał na estetyczne i często nowatorskie prowadzenie zapisków z wydarzeń w poszczególnych OSP. W jego ocenie kroniki jednostek strażackich z terenu powiatu nakielskiego i ich autorzy zasługują na wysoką notę. Podczas przeglądu wytypowano cztery kroniki z OSP w Mroczy, Ciężkowie, Ślesinie i Rynarzewie na XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik organizowany przez Komisję Historyczną ZG ZOSP RP we wrześniu br. w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkaniu ustalono, że przeglądy kronik będą odbywać się cyklicznie w powiecie nakielskim co kilka lat.

 

 

Wiosenna kontrola w OSP Rynarzewo. 

 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku w naszej jednostce przeprowadzono kontrolę operacyjno-techniczną. Inspekcję w naszej OSP dokonała komisja KP PSP w Nakle nad Notecią w osobach: asp. szt. Jerzego Bejmowicza – zastępcy dowódcy JRG PSP w Szubinie, st. asp. Henryka Liszki – starszego inspektora ds. technicznych KP PSP w Nakle nad Notecią. Później do jednostki przyjechali bryg. Roman Kłos – komendant powiatowy PSP i asp. szt. Jacek jedliński – zastępca dowódcy JRG PSP w Nakle nad Notecią oraz Leszek Gutkowski – komendant gminny Związku OSP RP w Szubinie. W kontroli z naszej jednostki uczestniczyli druhowie: Jarosław Rakowski, Bartłomiej Gutkowski, Adam Przywara, Urszula Żebracka, Natalia Gutkowska, Dawid Walczak, Damian Maciejewski, Marek Adamczewski, Jan Kinka, Tadeusz Łapka.

 

Zadaniem inspekcji jest sprawdzenie oraz dokonanie oceny dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i motopomp, a w szczególności dowodów rejestracyjnych pojazdów, badań lekarskich kierowców, świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu, sprawności technicznej, stanu utrzymania i konserwacji pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, stanu zaplecza technicznego, pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynków paliw oraz wyposażenia w urządzenia i narzędzia warsztatowe, wiadomości kierowców z zakresu znajomości danych taktyczno-technicznych samochodów oraz sprzętu, gotowości operacyjnej do podejmowania działań interwencyjnych, w tym systemu alarmowania oraz stopnia wyszkolenia stanów osobowych.

 

Jednostka kontrolę zakończyła ćwiczeniami za które łącznie z całym przeglądem otrzymała ocenę bardzo dobrą. Podkreślić należy, że przygotowania do kontroli trwały od kilku dni i wyróżnili się przy tych przygotowaniach druhowie: Marek Adamczewski, Jan Kinka, Piotr S. Adamczewski, Dawid Walczak, Marcin Mizera, Kacper Dróbka, Radosław Maciejewski.

 

(wiecej zdjęć w galerii)

 


 

 

Świecka „tradycja” ludzi - wiosenna udręka dla strażaków – wypalanie traw 2012!!!

 

Z chwilą kiedy na wiosennym niebie pojawiło się mocniej świecące słońce, które osuszyło trawy i trzciny na łąkach nadnoteckich ludzie jak co roku rozpoczęli wypalanie traw na nieużytkach, nasypach kolejowych i okolicach zabudowań. Tylko w ostatnim tygodniu jednostka OSP Rynarzewo była alarmowana do 10 pożarów traw i trzcin w Zamościu, Żurczynie, Rynarzewie i Szkocji ( gmina Szubin ). Nie pomagają apele i prośby strażaków oraz ekologów, którzy tłumaczą, że wypalanie nic nie daje, wręcz przeciwnie niszczy środowisko. Poniżej publikujemy tekst ze strony internetowej KG PSP w Warszawie:

(wiecej zdjęć w galerii)

WYPALANIE TRAW

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in.

dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

( źródło KG PSP w Warszawie ).

 
 

Druh Jarosław - zastępca naczelnika OSP Rynarzewo na emeryturze.

 

 27 lutego 2012 roku podczas porannej zmiany służby w JRG PSP nr 2 w Szubinie miało miejsce pożegnanie st. asp. Jarosława Rakowskiego, który z tym dniem przeszedł w stan spoczynku. W uroczystej zmianie służby i pożegnaniu zasłużonego pracownika KP PSP w Nakle nad Notecią uczestniczyli m. in. bryg Roman Kłos – komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, bryg. Franciszek Sobiechowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, st. kpt. Mariusz Mantych – dowódca JRG PSP nr 2 w Szubinie, asp. szt. Jerzy Bejmowicz – zastępca dowódcy JRG PSP nr 2 w Szubinie, Leszek Gutkowski - komendant gminny Związku OSP RP w Szubinie.

 Druh Jarosław Rakowski pochodzi z rodziny o strażackich tradycjach rodzinnych, ojciec Stanisław Rakowski był prezesem ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią. Swoją strażacką drogę rozpoczął od służby w OSP Chwaliszewo gdzie uczył się strażackiego rzemiosła. 9 kwietnia 1984 roku rozpoczął zastępczą służbę wojskową w Zawodowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, którą zakończył w dniu 8 kwietnia 1986 roku. Od 17 kwietnia 1986 roku rozpoczął prace zawodową w Zawodowej Straży Pożarnej, a po przekształceniu w Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju, m. in. w akcji powodziowej w 1997 roku w woj. lubuskim. Druh Jarosław poza służbą w straży jest również nazywany w strażackich szeregach tzw. „złotą rączką”, która uzbraja nowe samochody strażackie, wykonując ich zabudowy i profesjonalny montaż sprzętu na tych samochodach. Za swoją strażacką i społeczną służbę odznaczony został m. in. : Brązowym Krzyżem zasług RP, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Strażak Wzorowy.

Obecnie druh Jarosław Rakowski jest członkiem OSP Rynarzewo, gdzie piastuję funkcję zastępcy naczelnika naszej jednostki.

 
 

Podziękowanie za społeczną służbę w 2011r.

 Podczas zebrania sprawozdawczego naszej jednostki w dniu 11 lutego 2011 roku st. kpt. Mariusz Mantych dowódca JRG PSP nr 2 w Szubinie w imieniu komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią bryg. Romana Kłosa wręczył  naszym druhom podziękowania za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2011 roku. Wśród wyróżnionych za największą ilość wyjazdów w 2011 roku znaleźli się: Marek Adamczewski – 85 wyjazdów na 99, Dawid Walczak – 68 wyjazdów na 99, Przemysław Wyrzykowski – 58 wyjazdów na 99, Radosław Maciejewski – 52 wyjazdy na 99. Wyróżnionym druhom gratulujemy.

 Do naszej jednostki wpłynęło podziękowanie od rodziny Państwa Belter z Zamościa, u których w dniu 28 listopada 2011 roku wybuch pożar na poddaszu budynku mieszkalnego. W akcji gaśniczej oprócz naszej OSP Rynarzewo, uczestniczyły jednostki JRG PSP nr 2 w Szubinie, OSP Tur i OSP Szubin. Szybka i skutecznie przeprowadzona akcja przez nasz zastęp, który był pierwszy na miejscu zdarzenia pozwolił na zmniejszenie i tak już ogromnych strat tej rodziny.  Podziękowania w sposób szczególny należą się uczestnikom tej akcji, druhom: Markowi Adamczewskiemu, Przemysławowi Wyrzykowskiemu, Kacprowi Dróbka, Dawidowi Walczakowi, Bartłomiejowi Gutkowskiemu.

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.