Wyróżnienia dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 2012.

 Podczas sobotniego zebrania sprawozdawczego w OSP Rynarzewo komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią bryg. Roman Kłos wraz ze swoim zastępcą bryg Franciszkiem Sobiechowskim i dowódcą JRG PSP w Szubinie wręczyli wyróżnienia dla druhów, którzy w roku 2012 uczestniczyli w największej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP w Rynarzewie brała udział w 100 akcjach ( 46 pożarów, 53 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy ). Wyróżnienia wraz z życzeniami dalszej owocnej służby odebrali z rąk komendantów druhowie: Adamczewski marek, Wyrzykowski Przemysław, Maciejewski Damian, Gutkowski Bartłomiej, Mizera Marcin, Maciejewski Radosław i Piotr S. Adamczewski. Wyróżnionym druhom serdecznie.


 

 

Brylantowy Jubileusz druha prezesa Dąbrowskiego.

Panu prezesowi ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego i członkowi OSP Rynarzewo, druhowi Zdzisławowi Dąbrowskiemu i Jego małżonce Halinie z okazji Jubileuszu 55-lecia pozycia małżeńskiego najserdeczniejsze życzenia ślą druhowie z OSP Rynarzewo.

 50rocznica urodzin ks. Romana Michalskiego – kapelana strażaków diecezji bydgoskiej i OSP w Rynarzewie. 

 


 

 

 

 

Drogi Jubilacie,

 

 W dniu Twoich 50-tych urodzin przyjmij moc najserdeczniejszych życzeń, które składają Ci strażacy ochotnicy z Rynarzewa. Dziękując Panu Bogu za Twoją posługę wśród nas, życzymy by opieka Matki Chrystusa oraz Twoich świętych patronów Ojca Pio i św. Floriana otaczała Cię w każdym kolejnym dniu Twojego życia.

 

Wdzięczni za posługę

Zarząd i członkowie OSP Rynarzewo


Sztandar OSP Rynarzewo na uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego w Szubinie.

14 października 2012 r. o godz. 10.00 wprowadzeniem do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie pocztów sztandarowych rozpoczęła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Poświęcony on jest majorowi Maksymilianowi Zodrowowi, który zamordowany został w Katyniu. Inicjatorem upamiętnienia w ten sposób ofiary II wojny światowej jest Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie im. ks. Ludwika Sołtysińskiego oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Uroczystość odbyła się pod patronatem proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie księdza Jacka Pawelczyka i burmistrza Szubina Ignacego Pogodzińskiego.
Mszę św. celebrował ks. proboszcz Jacek Pawelczyk. Podczas Mszy św., w której uczestniczyła rodzina majora Zodrowa z Dziembowa, Kąkolewic, Rogoźna ks. proboszcz przedstawił biogram Maksymiliana Zodrowa. Data, która wybrana została na posadzenie dębu, nie jest przypadkowa. Jest to Dzień Nauczyciela, a Maksymilian Zodrow był w czasach zaboru pruskiego nauczycielem w Szubinie. Po Mszy św. zebrani udali się na plac Wolności. Przybyli między innymi dziekan dekanatu szubińskiego ks. kanonik Tadeusz Lesiński, ks. Michał Kudłacik, przedstawiciele wojewody Mieszko Klawikowski i Lidia Dąbrowska, radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącym Arturem Michalakiem, radni Rady Miejskiej na czele z wiceprzewodniczącym Andrzejem Wroną, nadkomisarz Krzysztof Zawołański, młodszy brygadier Mariusz Mantych, dyrektor MZOSiR Marek Nowicki, naczelnik Edmund Karnowski, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, prezesi kół oraz mieszkańcy Szubina. Uroczystość prowadził prezes TPPW 1918-1919 Piotr S. Adamczewski, a gości powitał burmistrz Ignacy Pogodziński. Następnie Kamila Czechowska z Muzeum przybliżyła ideę Dębów Katyńskich. Kulminacyjnym momentem było posadzenie Dębu Katyńskiego przez członków rodziny: Urszulę, Stanisława i Łukasza Cerajewskich oraz Reginę i Michała Piochacz, burmistrza i ks. proboszcza. Po posadzeniu ks. proboszcz Jacek Pawelczyk odmówił modlitwę i poświęcił dąb. W imieniu rodziny za pamięć o Maksymilianie Zodrowie podziękowała Urszula Cerajewska. Na uroczystości nie zabrakło też szubińskich harcerzy, którzy złożyli znicz. Dąb zakupiony został przez Urząd Miejski w Szubinie. Na uroczystości nie zabrakło pocztów sztandarowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły, Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja z Szubina, Zespołu Szkół w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kowalewie,Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie, który obsługiwali druhowie: Marek Adamczewski, Dawid Walczak i Przemysław Wyrzykowski.

 (wiecej zdjęć w galerii)

Kronika OSP Rynarzewo wyróżniona w XIX Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Opatrowie.

 

W dniach 28-30 września br. w Opatowie w woj. świętokrzyskim odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Kronik. Przegląd odbywał się  jako kolejna impreza, która wpisuje się w cykl uroczystości organizowanych z okazji jubileuszu 730-lecia miasta Opatowa.

Pierwszego dnia odbywały się warsztaty szkoleniowe, które prowadzili dr Rafał Dmowski i druh Zbigniew Todorski z Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wieczorem zespół „Strefień” z pobliskich Jurkowic zaprezentował sztukę „Z czartem sprawa”. Drugiego dnia goście zwiedzali Opatów, Ujazd, Sandomierz, trzeciego – uczestniczyli w sesji popularnonaukowej i podsumowaniu konkursu.

Leonarda Bogdan z Biura ZG ZOSP RP w Warszawie i burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki przekazali drobne pamiątki uczestnikom konkursów na kroniki, wspomnienia, relacje i opracowania OSP.

Wcześniej podczas dyskusji prof. Piotr Matusak, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego OSP, podkreślał, że pomysł spotkania w Opatowie wynikł z powodu 730-lecia miasta. To w tym rejonie straż jest znana w środowisku, ma piękny dorobek, postaci, wzory. Tu działał organizator akcji niepodległościowej, kapitan Gustaw Cieślicki, symboliczna postać, mało znana, która wymaga popularyzacji. I dobrze się stało, że sylwetkę Cieślickiego przypomniał miejscowy kronikarz, dokumentalista, druh Wiesław Chmielewski.

W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób z całej Polski spośród około 8 tys., którzy piszą kroniki OSP. - Ziemia opatowska ma bogate tradycje kronikarskie – mówiła Leonarda Bogdan. – Pokazujemy jej dorobek, tradycje, udział w tworzeniu kultury. Obok bogatego ruchu artystycznego powstają tu kroniki OSP, jak i w Stodołach, Janowicach, Jurkowicach, gdzie, na przykład, piękną kronikę prowadzi zespół teatralno-obrzędowy Strefień. To region, gdzie tradycja kronikarska jest żywa.

Niestety druh Piotr Adamczewski, autor naszej kroniki, która otrzymała wyróżnienie podczas przeglądu, nie mógł być obecny na spotkaniu osobiście. Dyplom z wyróżnieniem przywieźli do Rynarzewa uczestnicy z naszego województwa na czele z druhem Stanisławem Kwaśnikiem, prezesem Wojewódzkiego Klubu Kronikarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z terenu powiatu nakielskiego na przeglądzie obecne były również kroniki OSP Ciężkowo, OSP Mrocza i OSP Ślesin.

 

Jesienna kontrola gotowości bojowej w naszej OSP. 

W czwartek 11 października br. odbyła się w naszej jednostce jesienna inspekcja gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie przeprowadzana przez Komendę Powiatową PSP w Nakle nad Notecią. W imieniu komendanta powiatowego inspekcji dokonali: mł. bryg. Mariusz Mantych – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szubinie i kpt. Michał Krzoska – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego- Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią oraz druh Leszek Gutkowski – komendant gminny ZOSP RP w Szubinie.

Praktycznie sprawdzano wszystko, dokumentację, badania lekarskie i specjalistyczne, uprawnienia, stan gotowości, wyposażenia, stan techniczny pojazdów strażackich i sprzętu. Podczas inspekcji zastęp musi wykonać jedno zadanie bojowe. W przeglądzie z naszej jednostki uczestniczyli druhowie: Marek Adamczewski, Jarosław Rakowski, Przemysław Wyrzykowski, Urszula Żebracka, Mirosław Walczak, Damian Maciejewski. Przegląd zakończono wystawieniem bardzo dobrej oceny końcowej.

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.