Powiatowy Dzień Strażaka 2014 w Szubinie.

 

Święto strażaków przypada dokładnie 4 maja w dniu wspomnienia ich patrona św. Floriana, męczennika, ale zgodnie z tradycją strażacy powiatu nakielskiego swoje świętowanie mieli w dniu 1 maja 2014 roku. Tego dnia w Szubinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się na szubińskim Rynku, gdzie zebrały się orkiestra dęta przy OSP w Kcyni pod batutą druha Artura Lawrenza, pododdział złożony ze strażaków gminy Szubin, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Przy dźwiękach strażackiej orkiestry uczestnicy przemaszerowali do kościoła pw. św. Marcina biskupa w Szubinie. Mszę św. w intencji strażaków powiatu nakielskiego odprawił i wygłosił homilię  ks. kan. bryg. Zenon Rutkowski - kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w koncelebrze z ks. Romanem Michalskim – kapelanem strażaków diecezji bydgoskiej i ks. kan. Tadeuszem Lesińskim – proboszczem parafii pw. św. Marcina biskupa w Szubinie . Po mszy św. dalsza część obchodów Dnia Strażaka odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Wszystkich przybyłych powitał Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina. W uroczystości uczestniczyli m.in. druh Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, st. bryg. Roman Kłos - Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, druh Stefan Kubicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak - radne Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Daniel Olszak - Zastępca Burmistrza Kcyni, Zygmunt Gliszczyński - Wójt Gminy Sadki, mł. insp. Marcin Kijak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią st. bryg. Franciszek Sobiechowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, druh Mieczysław Jamnik - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią i wielu innych znamienitych gości. Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia okolicznościowego apelu przez druha Leszka Gutkowskiego – komendanta gminnego Związku OSP RP w Szubinie prezesowi ZOW ZOSP RP druhowie Zdzisławowi Dąbrowskiemu, rozpoczęto uroczysty apel od odegrania hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”. Podczas uroczystego apelu głos zabrali m. in. : druh Stefan Kubicki, druh Zdzisław Dąbrowski, st. bryg. Roman Kłos oraz Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak, Tadeusz Sobol, Daniel Olszak. Powiatowy Dzień Strażaka stała się okazją do wyróżnienia strażaków za ich dotychczasową nienaganna służbę i działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP  odznaczono "Złotym Znakiem Związku" druha Tomasza Białczyka z OSP Ślesin,   Medal Honorowy im. B. Chomicza  druha Tadeusza Sobola z OSP Nakło nad Notecią, Złotym medalem Za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi druha Marka Adamczewskiego – OSP Rynarzewo.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczony został druh Dawid Walczak - OSP Rynarzewo.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie odznakę -"60 lat służby" otrzymał:

druh Zdzisław Dąbrowski – OSP Rynarzewo ( prezes ZOW ZOSP RP ).

W imieniu odznaczonych podziękował druh Tomasz Białczyk. Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali się na grochówkę do pobliskiej OSP Szubin. Komendantem uroczystości był druh Leszek Gutkowski, a prowadzącym  druh Piotr Adamczewski.

 

Złoty Medal dla strażaków z Rynarzewa.

 

18 lutego 2014 roku podczas uroczystości 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Rynarzewie miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa. Medal rynarzewskim strażami przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na wniosek Szubińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego. Medal do sztandaru jednostki OSP Rynarzewo przypiął sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski z Bydgoszczy. Dyplom z aktem nadania odebrał w imieniu druhów naczelnik jednostki OSP Rynarzewo druh Leszek Gutkowski. W poczcie sztandarowym jednostkę reprezentowali druhowie: Marek Adamczewski – wiceprezes Zarządu OSP Rynarzewo, Rafał Ruciński – członek Zarządu OSP Rynarzewo, Dawid Walczak – sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP Rynarzewo.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarzewie powstała w roku 1837 i należy do najstarszych istniejących organizacji społecznych na terenie naszej gminy. Od samego początku swojej działalności jej członkowie dbali o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia, a sami jej członkowie walczyli z pruskim zaborcom, byli czynnymi uczestnikami powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz II wojny światowej, podczas której niemiecki okupant rozstrzelał kilku z członków OSP Rynarzewo. W okresie dwudziestolecia międzywojennego jednostka była zaangażowana w organizację rocznicowych uroczystości patriotycznych m. in. poprzez wykonywanie wieczornych iluminacji całego Rynarzewa z okazji kolejnych rocznic powstania wielkopolskiego i Świąt Niepodległości. W 1926 roku strażacy byli uczestnikami odsłonięcia pomnika powstańców wielkopolskich. W latach 60-tych XX w. po zakończeniu II wojny światowej z inicjatywy działacza społecznego, ówczesnego prezesa OSP Rynarzewo Stanisława Zdebskiego, wybudowano na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie nowy pomnik-mogiłę nad grobami powstańców wielkopolskich i ofiar II wojny światowej. W 1969 roku z okazji 50-tej rocznicy bitwy o niemiecki pociąg pancerny pod Rynarzewem miejscowi strażacy włączyli się czynnie w odsłonięcie pomnika w Zamościu, który poświęcono tym wydarzeniom.

Obecnie Zarząd i członkowie OSP Rynarzewo corocznie z okazji Dnia Strażaka organizują capstrzyk przy pomniku na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie, czynnie włączają się w organizację rocznicowych uroczystości, podczas których wystawiają pod pomnikami honorowe posterunki, składają kwiaty i zapalają znicze. Uczestniczą w zabezpieczaniu biegu z pochodniami organizowanym przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie pt: „Śladami miejsc Pamięci Narodowej”. W wydanej w 2007 roku monografii jednostki „W służbie bliźnim. Dzieje Straży Pożarnej w Rynarzewie w latach 1837-2007”, sporo miejsca poświęcili jej autorzy na ukazanie tragicznej historii rynarzewskich ochotników jesienią 1939 roku oraz opisano udział druhów w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Natomiast kronikarze jednostki od lat przedwojennych zapisują na kartach kroniki OSP Rynarzewo dzieje związane z udziałem jej członków w walkach o granice Polski oraz historię Miejsc Pamięci Narodowej na ternie naszej gminy.

 

 

95 lat temu powstańcy zdobyli „Smoka”. Rocznica zdobycia niemieckiego pociągu pancernego na froncie północnym powstania wielkopolskiego pod Rynarzewem.

18 lutego 2014 roku dokładnie w dniu 95 rocznicy zdobycia niemieckiego pociągu pancernego pod Rynarzewem w 1919 roku pod pomnikiem w Zamościu odbyła się wielka manifestacja patriotyczna z udziałem władz samorządowych, rodzin po powstańcach, uczniów i wojska. Na zaproszenie organizatorów rocznicowej uroczystości pod pomnik przybyli m. in.: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Silvana Oczkowska, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski, starosta nakielski Tadeusz Sobol, wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Leszek Gutkowski, radna Gminy Szubin Maria Pianko, wiceburmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, sekretarz Gminy Szubin Renata Kabulla, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szubinie Piotr Kmieć, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej ks. Roman Michalski, dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i rekreacji w Szubinie Marek Nowicki, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. brygadier Franciszek Sobiechowski, dowódca JRG PSP w Szubinie mł. brygadier Mariusz Mantych, zastępca dowódcy JRG PSP w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz, dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Janusz Nowakowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie Maciej Lisowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja z Szubina Lidia Stasiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie Małgorzata Junyk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Szubinie Maria Żemojtel, przedstawiciel Koła TPPW 1918-1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy kapral Adam Młodzik, sołtys Rynarzewa Paweł Wuka, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie Katarzyna Cieniuch, sekretarz Koła TPPW 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Szubinei Mariola Polańska, członek Zarządu Koła TPPW 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie Artur Przemorski, delegacja Koła Przyjaciół 16 pułku ułanów wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera z Bydgoszczy, prezes Klubu Seniora w Rynarzewie Michał Zaorski. W uroczystym apelu pod pomnikiem brała udział kompania honorowa ze sztandarem 1 batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy pod dowództwem por. Małgorzaty Lewandowskiej. Pod pomnik przybyły również licznie poczty sztandarowe: Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Bydgoszczy, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rynarzewie i Chomętowie, Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kowalewie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Turze, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie, Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja z Szubina, Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego uroczystości pod pomnikiem prowadził prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie Piotr S. Adamczewski, który powiedział m. in. (…) Stajemy tu razem, złączeni myślą o wszystkich znanych i bezimiennych bohaterach powstańczego zrywu ludu Wielkopolski – obrońcach Ojczyzny, którzy toczyli śmiertelny bój o Rynarzewo, Szubin, Kcynie, Łabiszyn, Brzozę, Nakło nad Notecią, Paterek, Żnin, Władysławowo, Rudy, Kołaczkowo, Zamość, Tur, Samoklęski. Tu przed tym pomnikiem w miejscu – symbolu męstwa żołnierza polskiego, pochylamy swoje czoła w hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległość i granice Polski, powstającej z gruzów po 123 latach zaborów. Pamięć o nich jest wiecznie żywa, jak wieczny jest ich wysiłek. Bądźmy dziedzicami pragnień i wysiłków pokoleń, które urzeczywistniły polski „sen o szpadzie”. Imion i czynów poległych Bohaterów o niepodległość i honor Rzeczpospolitej – nie zapominajmy! Chwała Bohaterom.

Dla uczczenia 95 rocznicy walk Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i poległych w nim powstańców 1 Batalion Logistyczny im. Ziemi Nakielskiej oddał trzykrotnie salwę honorową, a obecni na uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem. Po odegraniu Roty, utwór na trąbkę wykonał Artur Przemorski z Koła TPPW 1918-1919 w Szubinie.

Po zakończeniu uroczystości w Zamościu uczestnicy manifestacji udali się do Rynarzewa gdzie w świetlicy wiejskiej odbyła się druga część rocznicowych uroczystości. Po powitaniu gości przez dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Janusza Nowakowskiego nastąpił moment dekoracji Złotym Medalem Opiekuna Miejsc pamięci Narodowej sztandaru jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie. Dekoracji w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Mieszko Klawikowski. Akt nadania medalu z rąk sekretarza odebrał naczelnik jednostki-wiceprezes druh Leszek Gutkowski. Skład Pocztu sztandarowy OSP Rynarzewo tworzyli druhowie: Marek Adamczewski, Rafał Ruciński i Dawid Walczak. Następnie uczestnicy wysłuchali i obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie pod kierunkiem Iwony Koguciuk i Magdaleny Itrich. Młodzież czytała fragmenty pamiętnika ks. Mieczysława Buławskiego pt: „Miasteczko nad frontem. Wspomnienia z roku 1919”, które przeplatane były wierszami i utworami muzycznymi wykonywanymi przez szkolny chór Belcanto z Rynarzewa. Na zakończenie wystąpili zaproszenie goście. Głos zabrali m. in. radna Silvana Oczkowska, starosta Tadeusz Sobol, wiceburmistrz Mariusz Piotrkowski i dyrektor Janusz Nowakowski. W holu świetlicy oglądać można było wystawę „Szklakiem Powstania Wielkopolskiego” udostępnioną przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.

 

 

 Wiosenna inspekcja operacyjno - techniczna w OSP Rynarzewo.

(wiecej zdjęć w galerii)

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w jednostce OSP Rynarzewo odbyła się wiosenna kontrola gotowości operacyjno-technicznej. Zadaniem inspekcji było sprawdzenie oraz dokonanie oceny dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i motopomp, a w szczególności dowodów rejestracyjnych pojazdów, badań lekarskich kierowców, świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu, sprawności technicznej, stanu utrzymania i konserwacji pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, stanu zaplecza technicznego, pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynków paliw oraz wyposażenia w urządzenia i narzędzia warsztatowe, wiadomości kierowców z zakresu znajomości danych taktyczno-technicznych samochodów oraz sprzętu, gotowości operacyjnej do podejmowania działań interwencyjnych, w tym systemu alarmowania oraz stopnia wyszkolenia stanów osobowych. Kontrolę przeprowadziła komisja powołana przez komendanta powiatowego PSP w Nakle bryg. Romana Kłosa. W tym roku w skład zespołu, który sprawdzał jednostki OSP z terenu gminy Szubin, wchodzili: przewodniczący st. kpt. Michał Krzoska, mł. bryg. Mariusz Mantych – dowódca JRG PSP w Szubinie, st. asp. sztab. Henryk Liszka, asp. Jacek Cistowski oraz komendant gminny OSP w Szubinie dh Leszek Gutkowski. W przeglądzie uczestniczył również zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią bryg. Franciszek Sobiechowski.

W trakcie inspekcji sprawdzono m.in. sprawność sprzętu gaśniczego, wyposażenie techniczne, stan i estetykę poszczególnych remiz, stan pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynków paliw, dokumentację pod względem wykonywania zadań taktycznych, badania lekarskie, świadectwo i kwalifikacje uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu, a także konserwację sprzętu i pojazdów. Ponadto obecni strażacy musieli również wykonać zadanie bojowe. Te wszystkie elementy miały znaczenie przy wystawianiu oceny końcowej danej jednostce OSP.

Kontrola w jednostce OSP Rynarzewo zakończyła się wystawieniem oceny BARDZO DOBREJ. W przeglądzie z jednostki uczestniczyli druhowie: Jarosław Rakowski, Natalia Gutkowska, Urszula Żebracka, Dawid Walczak, Kacper Dróbka, Bartłomiej Gutkowski, Radosław Maciejewski, Janusz Słomczewski oraz prezes Jan Kinka i wiceprezes Marek Adamczewski.

Fotografie dzięki uprzejmości p. Tadeusza Drobińskiego.

 

 Pożegnanie zimy i zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Rynarzewie.

20 marca 2013 roku strażacy z OSP Rynarzewo gościli w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie gdzie wspólnie z uczniami pożegnano zimę 2012/2013 oraz przeprowadzono zajęcia dla uczniów. Zajęcia dla uczniów zostały podzielone na dwie grupy wiekowe klasy „0" – III oraz klasy IV – VI. Druhowie przygotowali dla uczniów pokazy pomocy przedmedycznej, bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia i sposobach powiadamiania służb ratowniczych oraz zaprezentowali sprzęt, którym posługują się na co dzień niosąc pomoc ludziom i ich dobytkowi. Strażacy uczestniczyli również w komisji konkursowej, której zadaniem było wybranie najpiękniejszej marzanny przygotowanej przez klasy IV –VI Szkoły Podstawowej. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na uroczyste pożegnanie zimy. Na boisku za budynkiem szkolnym przygotowano specjalnie na tę uroczystość ognisko, w którym spalono marzanny wykonane przez uczniów. Pożegnanie zimy odbywało się w niespotykanej scenerii zimowej. Od kilkudziesięciu lat nigdy tak długo nie leżał na naszym terenie śnieg i to w takiej znacznej ilości. Tym bardziej dzieci z wielkim zaangażowanie żegnały przedłużająca się zimę, którą próbowano spalić w płomieniach ogniska. Nad bezpiecznym przebiegiem tej części spotkania czuwali nasi druhowie: Jarosław Rakowski, Marek Adamczewski, Natalia Gutkowska, Urszula Żebracka, Przemysław Wyrzykowski.

(wiecej zdjęć w galerii)

 

 

Strażackie podsumowanie 2012 roku w OSP Rynarzewo.

W sobotę 2 marca 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie, na którym podsumowano działalność w 2012 roku. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druha śp. Edwarda Kubackiego – pierwszego chorążego sztandaru OSP Rynarzewo oraz druhnyśp. Czesławy Hałas – długoletniej sołtys sołectwa Rynarzewo oraz byłej przewodniczącej komisji rewizyjnej OSP Rynarzewo. Następnie druh Dawid Hejmej złożył ślubowanie strażackie na sztandar jednostki. Zebranie otworzył druh Piotr S. Adamczewski, który w imieniu Zarządu powitał zaproszonych gości: druha Zdzisława Dąbrowskiego – prezesa ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, bryg. Romana Kłosa – komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, bryg. Franciszka Sobiechowskiego – zastępcę komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, mł. bryg. Mariusza Mantycha – dowódcę JRG PSP w Szubinie, ks. Romana Michalskiego – kapelana strażaków diecezji bydgoskiej, Artura Michalaka - przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego, Edmunda Karnowskiego – naczelnika Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Janusza Zygowskiego – specjalistę ppoż. i bhp w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Zbigniewa Lorenca – prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie, Teresę Stachowiak – sołtysa Zamościa i radną gminy Szubin, Ewę Myśliwiec – sołtysa Szkocji, Pawła Wukę – sołtysa Rynarzewa, Krystynę Zębała – kierownika świetlicy wiejskiej, Halinę Stępak – przewodnicząca KGW w Rynarzewie. Podczas zebrania złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Józef Zgórski, a odznaki za wysługę lat w szeregach OSP otrzymali druhowie: Bogdan Mokarski i Andrzej Zgórski – 55 lat, Tadeusz Łapka – 45 lat, Leszek Gutkowski – 40 lat, Marek Adamczewski – 25 lat, Rafał Skuza – 20 lat, Janusz Słomczewski – 15 lat, ks. Roman Michalski, Kacper Dróbka i Marcin Urbański 10 lat, Kamil Szweda – 5 lat.

Przewodniczącym zebrania został druh Leszek Gutkowski, a protokolantem druh Dawid Walczak. W komisji uchwał i wniosków pracowali: druhna Joanna Burda oraz druhowie Rafał Ruciński i Radosław Maciejewski. Sprawozdanie z działalności jednostki w 2012 roku przedstawił druh Piotr S. Adamczewski – sekretarz OSP Rynarzewo. Jednostka w Rynarzewie liczy 64 członków czynnych ( w tym 11 kobiet w Kobiecej Druzynie Pozarniczej ), 3 członków honorowych, 10 dziewcząt w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. W roku 2012 druhowie z OSP Rynarzewo uczestniczyli w 100 akcjach ratowniczo-gaśniczych ( 46 razy w gaszeniu pożarów, 53 razy w usuwaniu skutków miejscowych zdarzeń w tym wypadków drogowych, usuwaniu powalonych drzew, usuwaniu plam oleju na drodze, itp. ). Na wyposażeniu jednostki znalazł się nowy sprzęt: sanie lodowe, zbiornik wodny, aluminiowe drabiny nasadkowe, ubrania koszarowe, buty specjalne, których zakup był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w którym od 1995 roku funkcjonuje OSP Rynarzewo. Druh Dawid Walczak – sekretarz komisji rewizyjnej OSP Rynarzewo przedstawił sprawozdanie tej komisji, na podstawie którego członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP Rynarzewo za działalność jednostki 2012 roku. Członkowie jednostki uchwalili również plan działalności i plan finansowy na rok 2013. W dyskusji nad sprawozdaniami głównym tematem poruszanym podczas zebrania była rozbudowa remizy OSP Rynarzewo. Zarząd jednostki zwrócił się do władz samorządowych i władz Związku OSP RP z prośbą o pomoc w podjęciu działań w tym temacie.

Podczas zebrania wystąpili również zaproszeni goście, a wśród nich m. in. bryg Roman Kłos – komendant powiatowy PSP, który przedstawił obecnym na zebraniu statystykę sytuacji pożarowej i akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu nakielskiego w 2012 roku. Komendant Kłos wraz ze swoim zastępcą bryg. Franciszkiem Sobiechowski i mł. bryg. Mariuszem Mantychem – dowódcą JRG PSP w Szubinie wręczyli podziękowania dla druhów, którzy w roku 2012 najczęściej uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wśród wyróżnionych znaleźli się druhowie: Marek Adamczewski, Przemysław Wyrzykowski, Radosław Maciejewski, Bartłomiej Gutkowski, Marcin Mizera, Damian Maciejewski i Piotr S. Adamczewski. Wręczając podziękowania komendant Kłos podkreślił, że jednostka w Rynarzewie ze 100 akcjami ratowniczo-gaśniczymi jest na drugim miejscu w powiecie nakielskim pod względem ilości wyjazdów po jednostce OSP w Kcyni, która w 2012 roku uczestniczyła w 219 akcjach. Podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w codziennej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym posiłkiem, który tradycyjnie przygotowali sami druhowie z OSP Rynarzewo.


(wiecej zdjęć w galerii)

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.