Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być —

Gdzie jesteś, źródło?…  Gdzie jesteś, źródło?

                                                                                                                                                           (Jan Paweł II, „Tryptyk Rzymki”)

 

 

Przewielebny Ksiądz Roman Michalski

Kapelan Strażaków Diecezji Bydgoskiej

 

 

Naszemu Drogiemu Kapelanowi w 25 rocznicę święceń kapłańskich

 

         Pragniemy być wyrazicielami serc braci strażackiej oraz członków naszego Związku, dziękując Wielebnemu Księdzu Jubilatowi, za błogosławione i owocne w Dzieła Boże, dokonania duchowe i materialne dla naszej społeczności strażackiej wniesione przez Księdza Kapelana.

 

         Niech Dobry Bóg obdarza Szanownego Jubilata swoimi łaskami na dalszej drodze posługi duszpasterskiej, a  patroni św. Ojciec Pio i św. Florian otaczają swoja opieką i wypraszają potrzebne łaski u tronu Boga Ojca, do którego krainy wieczności wszyscy podążamy.

 

                                         Ze strażackim pozdrowieniem…

                                           Zarząd i Członkowie OSP Rynarzewo

 

 

Zamość, 29 maja 2016 roku.

 

 


 

 

Ostatnie pożegnanie.

W środę 27 kwietnia 2016 roku na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe druha śp. Przemysława Wyrzykowskiego. Uroczystościom przewodniczył kapelan strażaków diecezji bydgoskiej druh ks. Roman Michalski oraz proboszcz parafii w Rynarzewie ks. Andrzej Ostrowski. Na pogrzeb przybyły poczty sztandarowe OSP Rynarzewo, OSP Tur, OSP Chomętowo, OSP Szubin, delegacja JRG PSP w Szubinie. Po zakończeniu mszy świętej w kaplicy pogrzebowej trumnę z ciałem zmarłego złożono do rodzinnego grobu. Słowa ostatniego pożegnania przy trumnie zmarłego wygłosił komendant gminny Związku OSP RP, naczelnik OSP Rynarzewo druh Leszek Gutkowski: 

 

Szanowny  Księże Kapelanie! Księże Proboszczu! Pogrążona w smutku Rodzino! Druhowie Strażacy! Uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

Ta śmierć mimo wszystko jest dla Nas zaskoczeniem. Wszyscy z głębokim żalem, smutkiem i bólem serca przyjęliśmy informację o śmierci śp. druha Przemysława Wyrzykowskiego

Wiosna! Świat budzi się do życia, a nam przychodzi dzisiaj pożegnać naszego strażackiego brata. Stajemy z naszymi strażackimi sztandarami, na których powiewają żałobne kiry, by oddać ostatnia ziemską przysługę zmarłemu tak nagle druhowi Przemkowi. Bo dla nas byłeś zawsze Przemkiem. 

Druh Przemysław Wyrzykowski urodził się 21 września 1984 roku. Od urodzenia poprzez swoje dzieciństwo, naukę oraz pracę zawodową i społeczną działalność był związany z rodzinnym Rynarzewem. Mieszkając na ulicy przy remizie naszej jednostki zapatrzony w pracę strażaków ochotników  w 1996 roku wstąpił w szeregi OSP Rynarzewo. Od samego początku najpierw w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a następnie jako strażak ratownik dałeś się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany w niesienie pomocy innym. Społeczne działanie i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu, było jego pasją życiową. Był bardzo zaangażowany w prace na rzecz straży pożarnej. 

W ostatnich 10 latach druh Przemysław uczestniczył w 485 akcjach ratowniczo-gaśniczych. O różnych porach dnia i nocy, w zimowej zawierusze i letnim skwarze niósł pomoc tym, którzy na nią czekali na terenie naszej gminy i naszego powiatu. Często byłeś na pierwszej linii ognia, broniąc domostw, zabudowań gospodarskich, ratując ludzi i ich dobytek. Wydobywałeś ofiary wypadków i kolizji drogowych, gasiłeś lasy, uwalniałeś zwierzęta na taflach lodu. Dzisiaj My przyszliśmy, by swoją obecnością podziękować Ci za trudy i wysiłki w służbie pożarniczej.

A po strażackiej służbie oddawałeś się swojej drugiej wielkiej pasji, jaką było wędkowanie. 

Za swoja społeczną działalność i zaangażowanie na rzecz ochotniczego pożarnictwa druh Przemysław został odznaczony: srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, odznaką Strażak Wzorowy, odznaką za 15 lat służby w szeregach OSP  oraz Złotą Odznaką MDP. 

Druhu Przemysławie! Za chwilę po raz ostatni dla Ciebie rozlegnie się głos strażackich syren. Tych samych, na głos, których niosłeś pomoc potrzebującym przez lata Twojej służby w szeregach naszej OSP. W tej smutnej dla nas chwili żegnamy Cię, żegna Cię cała brać strażacka gminy Szubin.

 

SPOCZYWAJ W POKOJU! CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

 

 

 


 

 

XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

 

W sobotę 23 kwietnia 2016 roku w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szubinie. W Zjeździe uczestniczyli m.in.: prezes OW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druh Zdzisław Dąbrowski, prezes OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki, sekretarz OP ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik, nadbryg. w st. sp. Tadeusz Milewski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Franciszek Sobiechowski, dowódca JRG PSP w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej druh ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina Artur Michalak, prezes Banku Spółdzielczego w Szubinie Zbigniew Lorenc, przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin Piotr Siuda, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM w Szubinie Katarzyna Błoch-Kitkowska, dyrektor Muzeum Kamila Czechowska. Po odegraniu hymnu Związku OSP RP otwarcia Zjazdu i powitania gości dokonał ustępujący prezes Oddziału druh Piotr S. Adamczewski. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu, którym został druh Ryszard Brzykcy oraz sekretarza, którym został druh Dawid Walczak. Powołano komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Przed przystąpieniem do zasadniczej części obrad wyróżniono brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa dwie organizacje współpracujące z Oddziałem: Nadleśnictwo Szubin i Bank Spółdzielczy w Szubinie. Prezes Oddziału wręczył okolicznościowe adresy dla członków ustępującego Zarządu w kadencji 2011-2016. 

Podczas obrad sprawozdania z działalności złożyli: prezes Piotr S. Adamczewski, komendant gminny Leszek Gutkowski, skarbnik Elżbieta Katafiasz oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna panek, która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania za okres mijającej kadencji i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W kolejnej części obrad wybrano nowe władze Oddziału:

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie:
Prezes – Piotr S. Adamczewski ( OSP Rynarzewo )
Wiceprezes – Ryszard Brzykcy
Wiceprezes – Marek Paliwoda
Sekretarz – Dawid Standzon
Skarbnik – Elżbieta Katafiasz
Komendant Gminny – Leszek Gutkowski ( OSP Rynarzewo )
Członkowie: ks. Roman Michalski, Stanisław Miziuła, Roman Gawron, Paweł Rosiński, Zbigniew Janicki, Henryk Chareński, Marcin Moraczewski.

Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie:
Przewodnicząca – Hanna Panek
Sekretarz – Mirosław Walczak ( OSP Rynarzewo )
Członek – Kazimierz Pawlak

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią:
Zdzisław Dąbrowski ( OSP Rynarzewo ), Andrzej Prybiński, Dawid Walczak ( OSP Rynarzewo ), Tadeusz Milewski ( OSP Rynarzewo ), ks. Roman Michalski ( OSP Rynarzewo ).
Delegaci podczas obrad przyjęli wnioski i uchwały oraz zatwierdzili plan działalności na nowa kadencję w latach 2016-2021. Na zakończenie Zjazdu delegaci uchwalili i przekazali do realizacji Uchwałę Programową XI Zjazdu. Podczas obrad głos zabrali: nadbryg. w st. sp. Tadeusz Milewski, st. bryg. Franciszek Sobiechowski, kapelan strażaków ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina, prezes Stefan Kubicki, prezes Zbigniew Lorenc, przedstawiciel Nadleśnictwa Piotr Siuda, druhna Danuta Pilarska.

 

 

 

 


 

 


 

Cała Polska bije rekord udzielania pierwszej pomocy.

W piątek 16 października 2015 roku w samo południe, równo o godzinie 12.00, w całej Polsce podjęto po raz trzeci półgodzinną próbę pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz trzeci przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach obchodów “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Miejscem centralnym akcji WOŚP było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20), skąd także będzie prowadzona internetowa relacja i transmisja z próby pobicia rekordu. Rozpoczynając punktualnie w południe, kilkadziesiąt dzieci z warszawskich szkół podstawowych będzie jednocześnie przez pół godziny wykonywało resuscytację krążeniowo-oddechową. W tym samym czasie, w analogiczny sposób akcja prowadzona będzie w całym kraju. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie w akcji z uczniami udział brali druhowie z jednostki OSP Rynarzewo. Przez pół godziny uczyliśmy uczniów Szkoły Podstawowej jak prawidłowo wykonać resuscytację u osoby poszkodowanej, która straciła przytomność w różnych okolicznościach życiowych. W akcję zaangażowali się: druhny Urszula Żebracka i Dagmara Lasik oraz druhowie Rafał Ruciński, Bartłomiej Gutkowski, Radosław Maciejewski, Piotr Adamczewski. Organizatorkami szkolnej akcji były opiekunki Szkolnego Koła Caritas przy SP w Rynarzewie Anna Krakowiak i Patrycja Świniarska. Każda z klas uczestnicząca w akcji otrzymała od organizatorów podstawową apteczkę do swojej klasy.

 

 

 

 

 

Podsumowanie kadencji 2011-2015 i plany na kolejne lata w OSP Rynarzewo

 

22 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie. W zebraniu udział brali m.in.: członek ZG ZOSP RP, prezes OW ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Milewski ( członek jednostki OSP Rynarzewo ), dowódca JRG PSP w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej ks. Roman Michalski, burmistrz Szubina Artur Michalak, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Szubinie Katarzyna Błoch-Kitkowskia, radni Rady Miejskiej w Szubinie Ewa Myśliwiec i Paweł Wuka, sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka, przewodnicząca KGW w Rynarzewie Halina Stępak.

Zebranie otworzył i powitania gości dokonał sekretarz OSP Rynarzewo Piotr Adamczewski. Druh Kacper Dróbka z rąk prezesa OW ZOSP RP Zdzisława Dąbrowskiego otrzymał brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.   Następnie zebrani druhowie zostali zapoznani ze sprawozdaniami z działalności jednostki w roku 2015 oraz z działalności w okresie upływającej kadencji Zarządu w latach 2011-2015. W roku 2015 jednostka OSP Rynarzewo uczestniczyła w 92 akcjach ratowniczo-gaśniczych ( 40 pożarów, 48 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe ). Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej i dyskusji stary Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2015 i przystąpiono do wyborów nowych władz jednostki na lata 2016-2020. Do nowego Zarządu OSP Rynarzewo weszli druhowie:

Jan Kinka - prezes
ks. Roman Michalski - wiceprezes
Leszek Gutkowski - naczelnik
Bartłomiej Gutkowski - zastępca naczelnika
Piotr Adamczewski - sekretarz - kronikarz
Tadeusz Łapka - skarbnik
Mirosław Walczak - gospodarz
Joanna Burda - członek zarządu
Rafał Ruciński - członek zarządu
Dawid Walczak - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OSP Rynarzewo:
Józef Zgórski - przewodniczący
Marek Adamczewski - wiceprzewodniczący
Władysław Baranek – sekretarz

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego w Szubinie zostali druhowie: Joanna Burda, Zdzisław Dąbrowski, ks. Roman Michalski, Tadeusz Milewski, Rafał Ruciński, Dawid Walczak i Mirosław Walczak. Na przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie zebrani wybrali druhów: Piotra Adamczewskiego i Leszka Gutkowskiego.

Dowódca JRG mł. bryg. M. Mantych w imieniu komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Romana Kłosa wręczył dyplomy z podziękowaniem druhom Leszkowie Gutkowskiemu, Przemysławowi Wyrzykowskiemu i Bartłomiejowi Gutkowskiemu za udział w największej ilości wyjazdów do akcji w roku 2015.

W roku 2017 jednostka OSP Rynarzewo będzie obchodziła jubileusz 180-lecia swojego istnienia.

 

Tekst: Piotr S. Adamczewski

Zdjęcia: Tadeusz Drobiński

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.