Z okazji naszego zacnego jubileuszu, jednostka otrzymała listy gratulacyjne zaproszonych gości, które przedstawiamy poniżej.

 

 

 

Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu medalu dla OSP Rynarzewo

 

 


Życzenia od Komendanta Powiatowego brg. Romana Kłosa


 

Życzenia od Klubu Generalskiego PSP


Życzenia od Prezesa OW ZOSP RP Zdzisława Dąbrowskiego


Życzenia od Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego


 

 Życzenia od ordynariusza diecezji bydgoskiej ks. bp. Jana Tyrawy


 Życzenia od OSP Szubin


Życzenia od dyrektor Muzeum Ziemii Szubińskiej Kamili Czechowskiej


Życzenia od Prezesa BS w Szubinie Zbigniewa Lorenca


 

 

180 lecie jednostki OSP Rynarzewo oraz uroczystość nadania jednostce nowego sztandaru.

 

Wystąpienie prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Piotra S. Adamczewskiego z okazji Jubileuszu 180-lecia istnienia Straży Pożarnej w Rynarzewie w dniu 2.09.2017. 

Szanowne Druhny i Druhowie, Zaproszeni Goście…

Dla większości narodów Europy wiek XIX był czasem niebywałego postępu gospodarczego. Dla mieszkańców zniewolonego kraju nad Wisłą było to stulecie klęski, okres niewoli, przerywany sekwencjami nieudolnych zrywów niepodległościowych. Nie inaczej było w najmniejszym miasteczku prowincji poznańskiej w Rynarzewie. Początek XIX stulecia zapisał się na kartach historii naszej miejscowości dwoma ogromnymi pożarami, które w roku 1807 i 1808 zniszczyły ogromem swojej niszczycielskiej siły, 80% zabudowań tworzących wówczas to najmniejsze wielkopolskie miasteczko. Odbudowa po wielkich pożogach trwała kilkanaście lat, a i kolejne pożary nie pomagały mieszkańcom wrócić do normalnego życia i działalności.

Był rok 1836 kiedy to pruskie władze miasteczka na czele z jego burmistrzem Andrzejem Arndtem na obradach Rady Miejskiej podjęli uchwałę o wydaniu Regulaminu Pożarowego, który regulował wszelkie przepisy pożarowe oraz przedstawiał jak mają funkcjonować i działać ludzie, którzy uczestniczyć będą w gaszeniu zaistniałych pożarów. Rok później  w dniu 5 stycznia 1837 roku, Królewsko-Pruska Rejencja w Bydgoszczy zatwierdziła ten Regulamin i powołała do istnienia w Rynarzewie Straż Ogniową. I choć twórcami naszej organizacji byli zaborcy, po latach możemy stwierdzić, że to dzięki ich pomysłowi i zaradności, wspólnie pruscy i polscy mieszkańcy Rynarzewa rozpoczęli swoją działalność na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś w XXI wieku tak często nazywanaą wolontariatem.

30 lipca 1885 roku magistrat miasta  opracował  statut Straży Pożarnej w Rynarzewie. Osiem lat później u schyłku XIX wieku w roku 1893 wybucha w miasteczku kolejny duży pożar, który zniszczył doszczętnie całą dzisiejszą ul. Szubińską i część zabudowań przy Rynku. Naoczni świadkowie tych wydarzeń, wspominali ten pożar jeszcze w połowie XX wieku i mówili, że żywioł niszczył płomieniami wszystko, co napotykał na swojej drodze, a silny wiatr, który wiał tego dnia, dopomagał tylko w powiększaniu strat.  Ks. Buławski pisał: „Na alarm, na głos trąbki zrywają się ochotnicy, porzucają pracę, przerywają pilne nieraz interesy, odmawiają sobie snu, by biec tam gdzie wróg zagraża mieniu ludzkiemu.

         Gdy wozy pędzą ulicami wśród naglących dzwonków, wszyscy im miejsca ustępują, bo wiedzą, że spieszą rycerze, by pokonać, jedną z tych klęsk, co się rozpęta na zgubę bliźnich.

         A oni nie zważają na to, gdzie pożar, czy w kamienicach bogaczy, czy w domu o jednej izbie lub u nędzarza w piwnicy; każdego chcą ratować, każdemu dopomóc”.

Początek XX stulecia w dziejach naszej jednostki zapisał się powołaniem w dniu 14 lipca 1902 roku Obowiązkowej Straży Pożarnej, która funkcjonowała do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Wówczas to rynarzewscy strażacy ochoczo chwycili za broń i rozpoczęli walkę o niepodległość i sprawiedliwe granice w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. Za tę walkę po latach spotkają ich szykany i śmierć z rąk niemieckiego okupanta, który jesienią 1939 roku przypomni sobie o bohaterskich synach naszej małej OJCZYZNY. Wspomniany wcześniej ks. Buławski, pisał dalej:  „Wiedzą, że im nikt za to nie zapłaci, że nieraz i serdecznego „Bóg zapłać” nie otrzymują za swój trud pełen poświęcenia. Bezinteresownie idą, choćby którego własna nagliła praca, choćby który ze zmęczenia upadał. Żar ich otacza nieraz nie do wytrzymania, dym gryzie w oczy, belki, dachy grożą zawaleniem. A bywało, że taki rycerz w mundurze strażackim Aniołem się wydał, gdy gdzieś na dalszym piętrze się zjawiał, by wynieść, sprowadzić tych, którzy już wszelką utracili nadzieję ratunku. I zdarza się, że wychodzą z tej walki z ranami, i zdarza się, że życie dają, by je ratować innym. Jak żołnierz, który padnie na froncie”.

Druga połowa XX wieku to  kolejne lata i dekady wypełnione społeczną służbą na rzecz ochotniczego pożarnictwa. W 1970 roku jednostka wzbogaca się o nową remizę strażacką, a siedem lat później otrzymuje swój pierwszy sztandar, który za chwilę pożegnamy. W dniu 29 kwietnia 1995 roku OSP w Rynarzewie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w 1999 roku otrzymuje Złoty Znak Związku OSP RP.

Druhny i Druhowie, Szanowni Goście…

O tym, jaka jest nasza historia, nasza tradycja, nasza współczesność, możecie się też przekonać wchodząc do naszej strażackiej świetlicy, która od dzisiaj staje się naszą Izbą Tradycji. Spoglądając na wnętrze tej świetlicy, dowiecie się, że zamiłowanie do strażackiej służby przechodzi w rodzinach strażackich z ojca na syna, na wnuka, z pokolenia na pokolenie. I w tej straży pożarnej każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoją ważną rolę do odegrania. Bo młodzież i ci najbardziej dynamiczni wyjeżdżają do akcji, średnie pokolenie organizuje środki, sprzęt, wyposażenie, żeby można było skutecznie i bezpiecznie ratować, a seniorzy sprawiają, że ta działalność, ta służba nie ulega zapomnieniu. Bez względu na wiatry historii, polityczne zawirowania, jesteśmy by ratować, tak jak na sztandarach mówi nam nasze tradycyjne przesłanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Na zakończenie pozwólcie, że przytoczę fragment wystąpienia cytowanego już wcześniej, rynarzewskiego proboszcza ks. Mieczysława Buławskiego, który do strażaków w Rynarzewie w 1935 roku powiedział tak: „  Do wspaniałej, bracia strażacy, należycie organizacji. Waszą troskę nie stanowi to, czy się przedstawienia lub zabawy udadzą, jak to bywa w innych towarzystwach; waszą troską to ratowanie dobytku ludzkiego, waszym programem to męski czyn w służbie bliźnich.

         Nie dziw więc, że otacza was życzliwość, przychylność i wdzięczność społeczeństwa w całej pełni. Zasługujecie sobie na to”.

 


 

Odznaczenia i wyróżnienia wręczone podczas Jubileuszu 180-lecia istnienia Straży Pożarnej w Rynarzewie w dniu 2 września 2017 roku.

 

OSP w Rynarzewie została wyróżniona Srebrnym Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu nr 147/2017 z dnia 2 marca 2017 roku:

 

a)Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymuje:

               

- Adam Żebracki (OSP Rynarzewo)

 

b) Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują:

 

- Rafał Skuza (OSP Rynarzewo)

- Rafał Ruciński (OSP Rynarzewo)

- Marcin Mucha (OSP Rynarzewo)

 

c) Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują:

              

- Joanna Burda (OSP Rynarzewo)

- Dagmara Lasik (OSP Rynarzewo)

- Piotr Łepek (OSP Rynarzewo)

- Marcin Urbański (OSP Rynarzewo)

- Kamila Czechowska (dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej)

- Marian Domżalski (mistrz kamieniarski Kcynia)

 

Ponadto uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w Toruniu nr 152/30/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku:

 

      Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich w Rynarzewie z okazji 70-lecia swojej działalności.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nakle nad Notecią nr1/IV-P/ 2017 z dnia 21 stycznia 2017 roku:

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymują:

 

- Ewa Poczekaj (OSP Rynarzewo)

- Gabriela Grobelska (OSP Rynarzewo)

- Elżbieta Dobosiewicz (OSP Rynarzewo)

- Dawid Hejmej (OSP Rynarzewo)

- Paweł Kalaczyński (OSP Rynarzewo)

- Arkadiusz Pawilkowski (OSP Wąsosz)

- Paweł Suszczewicz (OSP Wąsosz)

 


 

Goście przybyli na uroczystość Jubileuszu 180-lecia istnienia Straży Pożarnej w Rynarzewie w dniu 2 września 2017 roku:

- Druhny i Druhowie  z OSP w Rynarzewie,

- Fundatorzy nowego  sztandaru dla OSP w Rynarzewie,

- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskiego druh Zdzisław Dąbrowski,

- Nadbrygadier w st. spocz. Tadeusz Milewski,

- Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Henryk Pawlina,

- kapelan Strażaków Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. kanonik starszy brygadier Zenon Rutkowski,

- kapelan Strażaków Diecezji Bydgoskiej ks. Roman Michalski,

- ks. Rafał Kwiatkowski proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie,

- Starosta Nakielski Tomasz Miłowski

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią starszy brygadier Roman Kłos,

- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią starszy brygadier Franciszek Sobiechowski,       

                                                                                                                             - wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią druh Tadeusz Sobol,

- Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie Remigiusz Kasprzak wraz z radnymi Rady Miejskiej Pawłem Wuką, Ewą Myśliwiec i Maciej Rejment,

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie brygadier Mariusz Mantych,

- Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz,

- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Szubinie Katarzyna Błoch-Kitkowska,

- Pracownik Urzędu Miejskiego w Szubinie odpowiedzialny za współpracę z OSP Maciej Chłapek,

 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Janusz Nowakowski,

- Delegacje prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu miasta i gminy Szubin ( OSP Szubin, OSP Tur, OSP Wąsosz, OSP Ciężkowo, OSP Chomętowo ),

- Sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka, przewodnicząca KGW Halina Stepak,

- mieszkańcy okolicznych miejscowości m.in. Rynarzewa, Zamościa, Szkocji, Małych Rud. 

 


 

Pamiątkowe Gwoździe na nowy sztandar OSP Rynarzewo

 

z okazji Jubileuszu 180-lecia istnienia jednostki ufundowali:

 

 1. Państwo Urszula i Zenon Duszyńscy z Zamościa.

 2. Parafia pw. św. Ojca Pio w Zamościu.

 3. Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie.

 4. Rodzina Grochola z Zamościa.

 5. Bank Spółdzielczy w Szubinie.

 6. Maria i Edward Senscy z Zamościa.

 7. Hurtowania Motoryzacyjna GORDON w Zamościu.

 8. Państwo Zawistowscy Masarnia Władysławowo.

 9. Państwo Aleksandra i Artur Michalak z Rynarzewa.

 10. Państwo Halina i Tadeusz Łapka z Rynarzewa.

 11. Pani Iwona Kornacka z Rynarzewa.

 12. Nadleśnictwo Bydgoszcz.

 13. Nadleśnictwo Szubin.

 14. Firma „Schol-Bud” Państwo Joanna i Krzysztof Pietrzak z Rynarzewa.

 15. Firma „El-Kajo” z Bydgoszczy.

 16. Państwo Joanna i Rafał Rucińscy z Małych Rud.

 17. Państwo Monika i Marcin Zaczek z Bydgoszczy.

 18. Pan Ignacy Pogodziński z Szubina.

 19. Pan Jan Kinka z Rynarzewa.

 20. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski z Szubina.

 21. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.

 22. Firma „Skonex” Państwo Agnieszka i Krzysztof Skonieccy z Zamościa.

 23. Przedszkole Niepubliczne Smerfuś II w Rynarzewie.

 

 


 

 

 

Podsumowanie działalności w 2016 roku.

 

3 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie za rok 2016. W roku 2017 jednostka OSP Rynarzewo obchodzi jubileusz 180-lecia swojego istnienia i tym samym na zaproszenie Zarządu do rynarzewskiej jednostki przybyli licznie zaproszenie goście w osobach: prezesa OW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego druha Zdzisława Dąbrowskiego, kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st. bryg. Janusza Halaka, komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Romana Kłosa, nadbrygadiera w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, kapelana strażaków diecezji bydgoskiej druha ks. Romana Michalskiego, wiceprezesów OMG ZOSP RP w Szubinie druhów Ryszarda Brzykcy i Marka Paliwody, burmistrza Szubina Artura Michalaka, naczelnika WSO UM w Szubinie Katarzyny Błoch-Kitkowskiej, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie ks. Rafała Kwiatkowskiego, radnych Rady Miejskiej w Szubinie Ewy Myśliwiec, Pawła Wuki i Macieja Rejmenta, sołtys Rynarzewa Iwony Kornackiej, przewodniczącej KGW w Rynarzewie Haliny Stępak, kierownik świetlicy w Rynarzewie Krystyny Zębała.

Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn Związku OSP RP i minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego w kwietniu 2016 roku druha Przemysława Wyrzykowskiego. Przewodniczacym zebrania został wybrany naczelnik druh Leszek Gutkowski a protokolantem druh Dawid Walczak. W komisji uchwał i wniosków pracowały druhny Sylwia Saskowska i Joanna Burda oraz druh Rafała Ruciński. Następnie odbyło się wręczenie odznak za wysługę lat w szeregach OSP, którą otrzymali: Andrzej Zgórski – 60 lat, Marek Ordyszewski – 20 lat, Joanna Burda – 15 lat, Paweł Kalaczyński – 10 lat oraz Elżbieta Dobosiewicz, Ewa Poczekaj i Gabriela Grobelska po 5 lat służby.

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2016 przedstawił sekretarz druh Piotr S. Adamczewski. W roku sprawozdawczym jednostka liczyła 70 członków czynnych w tym 13 kobiet skupionych w Kobiecej Drużynie Pożarniczej, 3 członków honorowych i 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostka uczestniczyła w 86 akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj.: gaszeniu 28 pożarów, usuwaniu 55 miejscowych zagrożeń, 3 alarmach fałszywych w tzw. Dobrej wierze oraz 2 razy zabezpieczała rejon swojego działania. Najczęściej w akcjach ratowniczo-gaśniczych brali udział: druha Dawid Hejmej – 73, Bartłomiej Gutkowski – 49, Radosław Maciejewski – 42, Leszek Gutkowski – 37, Kalaczyński Paweł – 36, Joanna Burda – 35, Dawid Walczak – 30, Damian Maciejewski – 26. Pierwsi dwaj druhowie tj.: Hejmej i Gutkowski zostali wyróżnienia listem gratulacyjnym, które wręczył im osobiście komendant powiatowy PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Roman Kłos. Sprawozdanie finansowe i plany na rok 2017 przedstawił druh Piotr S. Adamczewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium zaprezentował druh Dawid Walczak. Po dyskusji nad sprawozdaniami członkowie jednostki jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla Zarządu za rok sprawozdawczy 2016.  Na stan jednostki wprowadzono nowy sprzęt w postaci silnika zaburtowego marki „Honda”, ubrań od usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, zestawu kominiarskiego do pożaru sadz w kominach, oraz drobnego sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

W ostatniej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście; komendanci wojewódzki i powiatowy PSP, burmistrz Szubina, ks. kapelan Roman Michalski oraz prezes OW ZOSP RP, który na rozpoczynający się rok jubileusz 180-lecia ofiarował rynarzewskim strażakom figurę św. Floriana – patrona strażaków. Na zakończenie komisja uchwał i wniosków przestawiła protokół ze swoich obrad i wyprowadzono sztandar jednostki.

Materiał: OSP Rynarzewo

 


 


 

 


 

 

 


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.