WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

O S P

R Y N A R Z E W O

 

 

(...) Do wspaniałej, bracia strażacy, należycie organizacji.

Waszą troskę nie stanowi to, czy się przedstawienia lub

zabawy udadzą, jak to bywa nieraz w innych towarzystwach;

waszą troską to ratowanie dobytku ludzkiego, waszym

programem to męski czyn w służbie bliźnich.

Nie dziw więc, że otacza was życzliwość, przychylność

i wdzięczność społeczeństwa w całej pełni. Zasługujecie na to (...)

  

ks. Mieczysław Buławski do strażaków z Rynarzewa w 1925 roku

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2024 Wszelkie prawa zastrzezone.