9 maja 2018 roku do naszej siedziby na odwiedziny u strażaków przyszły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Smerfuś II w Rynarzewie. Wizyta przedszkolaków w straży była związana z niedawnym Międzynarodowym Dniem Strażaka, który przypada w dniu 4 maja.  Na milusińskich gości przed remizą czekali: druhna Sylwia Saskowska oraz druhowie Marek i Piotr Adamczewscy. Przedszkolaki na spotkanie ze strażakami przybyli ze swoimi nauczycielkami panią Małgosią i panią Natalią.  Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły we wszystkich zajęciach jakie na  spotkanie przygotowali Rynarzewscy druhowie. Wysłuchały historii straży w Rynarzewie, oglądały zabytkowy sprzęt pożarniczy, którym dawniej gaszono pożary oraz zapoznały się z żywotem patrona strażaków św. Florianem, którego imieniny obchodzone są corocznie 4 maja. Podczas wizyty w naszej remizie przedszkolaki wykonały prace plastyczne przedstawiające ich ulubieńca z wieczornych bajek – strażaka Sama, a chłopcy namalowali samochody bojowe strażaków pędzące na sygnałach do pożaru. Na placu przed remizą nasi goście zapoznali się ze sprzętem, który znajduje się na wyposażeniu naszej jednostki. Z zaciekawieniem oglądali samochody strażackie, ubierali sprzęt, w którym strażacy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestniczyli w pokazach ratownictwa medycznego i jak to w straży bywa w laniu wody z szybkiego natarcia.  Dużym zainteresowaniem małych gości cieszyły się pokazy sprzętu medycznego i transportu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Na zakończenie wizyty, która odbywała się w bardzo upalnych temperaturach, przedszkolacy otrzymali troszkę wody, która poleciała z wozu bojowego i zmieniła temperaturę otoczenia. Pytań i odpowiedzi o pracy i działalności strażaków nie było końca.

W podziękowaniu za gościnę w naszych skromnych progach zostaliśmy wyróżnieni przez przedszkolaków medalami „Super Bohaterów” oraz otrzymaliśmy okolicznościowe podziękowanie za przygotowanie wizyty przedszkolaków w naszej jednostce. Po wykonaniu wspólnej grupowej fotografii uśmiechnięte przedszkolaki wróciły do swojego przedszkola na obiadek i poobiednią drzemkę. Do zobaczenia za rok.   


 

4 maja w dniu liturgicznego  wspomnienia św. Floriana patrona strażaków, tradycyjnie zebraliśmy się na przeżywaniu swojego święta. O godzinie 18.00 w kościele parafialnym pw. Św. Ojca Pio w Zamościu, nasz kapelan i wiceprezes OSP Rynarzewo ks. Roman Michalski odprawił uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących strażaków naszej jednostki. We mszy uczestniczyli członkowie Zarządu i jednostki OSP Rynarzewo. Poczt sztandarowy był reprezentowany przez druhów: Marka Adamczewskiego, Dawida Walczaka, Marcina Mizerę. W swojej homilii ks. kapelan podkreśli, że strażacy służą i niosą pomoc wszystkim, którzy o nią poproszą. Prosił również byśmy trwali na swojej służbie bez względu na zawirowania współczesnych czasów i systemów. Bądźcie wiernymi naśladowcami naszego patrona św. Floriana. We mszy św. uczestniczył po raz pierwszy nasz nowy sztandar, na którego znaczną ofiarę złożyli w ubiegłym roku parafianie z Zamościa. Po mszy wierni mogli podziwiać nasz nowy sztandar, który jest naszą dumą, jak wspomniał w swojej homilii kapelan ks. Roman Michalski. Na zakończenie uroczystej mszy św. wierni i strażacy uczcili autentyczne relikwie św. Floriana, które od 2014 roku znajdują się w kościele parafialnym w Zamościu.  Następnie udaliśmy się samochodami na cmentarza parafialny w Rynarzewie, gdzie przy pomniku powstańców wielkopolskich 1918-1919 i ofiar II wojny światowej złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Ks. kapelan Roman poprowadził na cmentarzu modlitwę za zmarłych strażaków spoczywających na tym cmentarzu. W sposób szczególnym wspominaliśmy tego dnia zmarłych w ostatnim roku:  śp. druha Daniela Zdebskiego ( 1935-2017 ), długoletniego naczelnika OSP Rynarzewo, śp. druha Janusza Słomczewskiego ( 1950-2018 ), członka OSP Rynarzewo, śp. druha Stanisława Stasiaka ( 1946-2018 ), członka OSP Rynarzewo, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Bydgoszczy i Toruniu. Po powrocie z cmentarza do remizy zasiedliśmy do wspólnego świątecznego stołu.


 

 

21 kwietnia 2018 roku w malowniczo położonym pod Kcynią Dziewierzewie spotkali się strażaccy kronikarze. Okazją do spotkania stał się III Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich Powiatu Nakielskiego, którego organizatorem był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Nakle nad Notecią i Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kcyni. Do świetlicy wiejskiej ze swoimi kronikami przybyli: druhna Kaja Łyszczarz – kronikarz OSP Dziewierzewo, druhna Marlena Staszałek – kronikarz OSP Ciężkowo, druhna Joanna Lemańska – kronikarz Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KP PSP w Nakle nad Notecią, druhna Katarzyna Zdralek – kronikarz OSP Szubin, druh Piotr S. Adamczewski – kronikarz OSP Rynarzewo i kronikarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie oraz druh Andrzej Bojko – prezes OSP Cukrownia Nakło nad Notecią, który reprezentował kronikarza jednostki druha Włodzimierza Kemnitza. Wszyscy uczestnicy przeglądu wysoko ocenili kroniki, które przedstawiono do przeglądu. Po głosowaniu, w którym uczestniczyli wszyscy obecni na przeglądzie strażacy i kronikarze, postanowiono wyróżnić w III Powiatowym Przeglądzie Kronik Strażackich: Kronikę OSP Ciężkowo, Kronikę OSP Cukrownia Nakło nad Notecią i Kronikę OSP Rynarzewo. Cały przegląd odbył się w bardzo rodzinnej atmosferze przy dobrej kawie i ciastku, a rozmowy i wymiana doświadczeń nie miały końca. Za miłą gościnę serdeczne podziękowania należą się gospodarzom druhowi Damianowi Łyszczarz i jego żonie Marii.   

Na zaproszenie organizatorów podczas przeglądu kroniki oglądali m. in. burmistrz Kcyni Marek Szaruga, wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Piotr S. Adamczewski, sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kcyni i naczelnik OSP Dziewierzewo druh Damian Łyszczarz, zastępca dowódcy JRG PSP nr 2 w Szubinie asp. sztab. Jerzy Bejmowicz, sołtys Dziewierzewa Dorota Czerwińska. 


 

W dniu 3 kwietnia 2018 roku na cmentarzu przy ul. Lotników w Bydgoszczy pochowaliśmy członka naszej jednostki Druha śp. Janusza Słomczewskiego ( 1950-2018 ). Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w kaplicy cmentarnej, która koncelebrowali ks. kan. bryg. Zenon Rutkowski, ks. Roman Michalski, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej, wiceprezes OSP Rynarzewo,  ks. Janusz Konysz, proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy i ks. Aleksander Modrak, wikariusz parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. Kazanie wygłosił ks. kan. Rutkowski. W pogrzebie zmarłemu towarzyszył poczty sztandarowe: Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy i OSP Rynarzewo, który reprezentowali druhowie: Marek Adamczewski, Dawid Walczak i Radosław Maciejewski. Delegację z wieńcem od jednostki stanowili druhowie: nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, prezes Jan Kinka i naczelnik Leszek Gutkowski. Druh Janusz Słomczewski był członkiem OSP Rynarzewo od 1998 roku. W roku 1999 przyczynił się do powstania przy jednostce pierwszego w powiecie nakielskim oddziału ratownictwa wodnego, którym kierował do 2010 roku. Wyszkolił kilku z naszych druhów na nurków strażackich z pełnymi uprawnieniami nurkowymi. Zabiegał o pozyskiwanie i zakupy nowego sprzętu dla nurków. Na co dzień żywo zaangażowany w prace na rzecz naszej jednostki. Zawodowo Druh Janusz był pracownikiem KM PSP w Bydgoszczy. Na znak żałoby przez cały tydzień na maszcie przed remizą naszej jednostki powiewała flaga Związku OSP z czarnym żałobnym kirem.


 

(fot. KW PSP Toruń)

20 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy pochowaliśmy naszego członka śp. st. bryg. w st. spocz. Stanisława Stasiaka, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Bydgoszczy a od 1999 roku kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. pogrzebową sprawowaną w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Głuchej w Bydgoszczy. Koncelebrowali ją kapelani strażaccy ks. kan. bryg. Zenona Rutkowski, ks. Roman Michalski, kapelan strażaków diecezji bydgoskiej, wiceprezes OSP Rynarzewo,  ks. Mariusz Stasiak, kapelan strażaków woj. kujawsko-pomorskiego oraz ks. Janusz Konysz, proboszcz miejscowej parafii i kuzyn zmarłego ks. Marek Kowalczyk, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety w Orłowie koło Inowrocławia, który przewodniczył mszy pogrzebowej. Homilię podczas mszy pogrzebowej wygłosił ks. kan. Rutkowski, który w pięknej mowie nakreślił całe owocne życie, prace społeczną i działalność na rzecz pożarnictwa  śp. Druha Stanisława Stasiak. Kaznodzieja podkreślił w swojej homilii bezinteresowność jaką cechował całe życie i działalność zmarłego. Podkreślił, że to on był twórcą i wprowadzającym KSRG w byłym woj. bydgoskim. Na zakończenie mszy św. swoje przemówienie pożegnalne wygłosił kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Janusz Halak. Po zakończeniu nabożeństwa w kościele kondukt samochodów udał się na cmentarz parafialny przy ul. Chojnickiej na bydgoskim Czyżkówku, gdzie odbyły się uroczystości przy grobie zmarłego.  Kondukt pogrzebowy alejkami cmentarza prowadził ks. kan. Z. Rutkowski. Nad grobem zmarłego swoje sztandary pochylili strażacy PSP i OSP a mogiłę pokryto licznymi wieńcami i wiązankami kwiatów.  Śp. Druha Stanisław Stasiak ( 1946-2018 ) był od 2000 roku członkiem OSP Rynarzewo. Aktywnie uczestniczył w życiu naszej jednostki. W 2007 roku zaangażował się w przygotowania i przeprowadzenie jubileuszu 170-lecia istnienia naszej jednostki. Zawsze życzliwy i pomocny. Na znak żałoby przez cały tydzień na maszcie przed remizą naszej jednostki powiewała flaga Związku OSP z czarnym żałobnym kirem. W uroczystościach pogrzebowych w Bydgoszczy uczestniczył sztandar naszej jednostki reprezentowany przez druhów: Marka Adamczewskiego, Dawida Walczaka i Piotra Adamczewskiego. Delegację z wieńcem od jednostki reprezentowali: nadbryg. w  st. spocz. Tadeusz Milewski, prezes Jan Kinka i naczelnik Leszek Gutkowski.


 

OSP Rynarzewo, ul. Strażacka 1
89-200 Rynarzewo

 

W przypadku zagrożenia, dzwonić pod numery 998 lub 112

Copyright © 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzezone.